عمومی

جولای 12, 2014

دستورالعمل سرویس و نگهداری فرستنده های پرقدرت تلویزیونی DVB_Tبا نگاهیبه مهندسی نت

۱۳۲۴۳۵ دستورالعمل سرویس و نگهداری فرستنده های پرقدرت تلویزیونی DVB_Tبا نگاهیبه مهندسی نت نویسنده: اداره کل فرستنده های تلویزیونی و رادیووی اف ام ناشر: ادبستان چاپ […]
جولای 12, 2014

در بزم عزیز (منتخب اشعار)

۱۲۹۵۲۹ در بزم عزیز (منتخب اشعار) نویسنده: عزیز اله فرمند آشتیانی ناشر: آیلار-زبان امروز چاپ اول/۱۳۹۳ رقعی ۹۲ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۰۲۷۰۳۳ قیمت: ۴۰۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 18, 2014

چگونه اعتماد به نفس داشته باشیم

۱۲۳۵۳۴ چگونه اعتماد به نفس داشته باشیم نویسنده: بیژن لطفی ناشر: آیلار چاپ اول/۱۳۸۷ خشتی کوچک ۱۴۴ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۸۶۸۸ قیمت: ۱۰۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 18, 2014
کارور نرم افراز حقوق و دستمزد کد استاندارد 3-39/34و1-10/17

کارور نرم افراز حقوق و دستمزد کد استاندارد ۳-۳۹/۳۴و۱-۱۰/۱۷

۱۱۴۴۹۸ کارور نرم افراز حقوق و دستمزد کد استاندارد ۳-۳۹/۳۴و۱-۱۰/۱۷ نویسنده: غلام طاهر محمدی-سید علی موسوی ناشر: ادبستان -آیلار چاپ هفتم/۱۳۸۸ وزیری ۲۰۶ص شابک: ۹۶۴۶۶۷۳۶۳۵ قیمت: […]
مارس 18, 2014
مجموعه پرسش های آزمون های استخدامی به همراه پاسخ های تشریحی

مجموعه پرسش های آزمون های استخدامی به همراه پاسخ های تشریحی

۱۲۳۵۱۴ مجموعه پرسش های آزمون های استخدامی به همراه پاسخ های تشریحی نویسنده: محمود اعظمی ناشر: ادبستان -آیلار چاپ دوم/۱۳۹۱ وزیری ۳۲۸ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۶۰۰۴۸ قیمت: ۱۰۰۰۰۰ […]
مارس 18, 2014
کارآفرین کد استاندارد 4-10/18/1/1

کارآفرین کد استاندارد ۴-۱۰/۱۸/۱/۱

۱۱۴۳۶۲ کارآفرین کد استاندارد ۴-۱۰/۱۸/۱/۱ نویسنده: ابوالقاسم گرامی نژاد ناشر: اتحاد چاپ دوم/۱۳۸۷ وزیری ۲۶۴ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۸۳۱۷۹ قیمت: ۳۵۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 18, 2014
پداگوژی برنامه ریزی اجرا ارزشیابی آموزش های فنی و حرفه ای

پداگوژی برنامه ریزی اجرا ارزشیابی آموزش های فنی و حرفه ای

۱۰۳۵۹۱ پداگوژی برنامه ریزی اجرا ارزشیابی آموزش های فنی و حرفه ای نویسنده: ناصر کوثری ناشر: اتحاد-پیام فن چاپ سوم/۱۳۹۲ وزیری ۲۴۰ص شابک: ۹۷۸۹۵۴۵۶۰۲۶۱۹ قیمت: ۹۰۰۰۰ […]
مارس 18, 2014

مدیریت جامع آموزشی

۱۱۱۴۱۱ مدیریت جامع آموزشی نویسنده: فاطمه براتعلی -رحمان پرورش -توحید بهرام بیگی ناشر: اتحاد-ادبستان چاپ چهارم/۱۳۹۱ وزیری ۳۵۲ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۸۳۴۶۲ قیمت: ۱۲۵۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 18, 2014

کاربرد فن آوری در دندانپزشکی

۱۲۳۸۰۱ کاربرد فن آوری در دندانپزشکی نویسنده: علی محمد صغیری -امیرحسین سیل سفور هانیه نائلی-کسری کرمی فر-علی جعفری ناشر: اتحاد چاپ اول/۱۳۹۰ وزیری ۲۴۸ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۷۰۱۵۳ […]