نفت,گاز,پتروشیمی و شیمی

مارس 17, 2014
آموزش گام به گام اصول شیمی فضایی ترکیبات آلی

آموزش گام به گام اصول شیمی فضایی ترکیبات آلی

۱۰۳۷۱۳ آموزش گام به گام اصول شیمی فضایی ترکیبات آلی نویسنده: جواد عزیزیان-حسین فلاح باقرشیدایی ناشر: آیلار چاپ اول/۱۳۷۹ وزیری ۴۲۱ص شابک: ۹۶۴۶۵۱۵۲۰۷ قیمت: ۱۸۰۰۰ ادامه […]
مارس 17, 2014
تشریح مسائل و راهنمای شیمی فیزیک بارو 1و2

تشریح مسائل و راهنمای شیمی فیزیک بارو ۱و۲

۱۰۳۷۱۴ تشریح مسائل و راهنمای شیمی فیزیک بارو ۱و۲ نویسنده: احمد سیف-محمد حسین مسلمین -رضا تبارکی ناشر: اتحاد چاپ چهارم/۱۳۸۹ وزیری ۳۸۴ص شابک: ۹۶۴۵۶۰۲۱۲۲ قیمت: ۷۰۰۰۰ […]
مارس 17, 2014
راهنمای تشریحی شیمی عمومی چارلز مورتیمر (2)

راهنمای تشریحی شیمی عمومی چارلز مورتیمر (۲)

۱۰۰۴۰۰ راهنمای تشریحی شیمی عمومی چارلز مورتیمر (۲) نویسنده: محمد رضا قلائی – کامران مومنی -احمد سیف ناشر: اتحاد چاپ پنجم/۱۳۸۵ وزیری ۳۲۰ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۵۶۰۲۱۰۶ قیمت: […]
مارس 17, 2014
راهنمای تشریحی شیمی عمومی چارلز مورتیمر (1)

راهنمای تشریحی شیمی عمومی چارلز مورتیمر (۱)

۱۰۳۷۱۵ راهنمای تشریحی شیمی عمومی چارلز مورتیمر (۱) نویسنده: کامران مومنی -احمد سیف ناشر: اتحاد چاپ هفتم/۱۳۹۱ وزیری ۴۸۲ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۵۶۰۲۰۹۱ قیمت: ۱۴۰۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 17, 2014

مقدمه ای بر سیستم سونار

۱۱۰۴۲۳ مقدمه ای بر سیستم سونار نویسنده: محمدرضا سهیلی فر ناشر: اتحاد-دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) چاپ اول/۱۳۸۶ وزیری ۲۰۰ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۸۳۴۲۱ قیمت: ۲۲۰۰۰ ادامه […]
مارس 17, 2014

ایمنی در صنایع نفت و گاز

۱۱۰۹۴۷ ایمنی در صنایع نفت و گاز نویسنده: علی کریمی ناشر: آیلار- ادبستان چاپ چهارم/۱۳۹۰ وزیری ۳۵۲ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۸۳۳۶ قیمت: ۹۰۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 17, 2014

حفاظت و ایمنی حریق

۱۱۵۷۳۶ حفاظت و ایمنی حریق نویسنده: علی کریمی ناشر: اتحاد-ادبستان چاپ اول/۱۳۸۷ وزیری ۲۶۴ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۸۳۶۵۰ قیمت: ۴۰۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 17, 2014

مدیریت گازهای فلر

۱۰۹۱۸۶ مدیریت گازهای فلر نویسنده: محمد شاهینی ناشر: آیلار- اتحاد چاپ دوم/۱۳۸۹ وزیری ۱۹۲ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۸۳۳۸۴ قیمت: ۵۰۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 17, 2014
اصول و ساختار ولوها ،فلنج ها و گسکت ها

اصول و ساختار ولوها ،فلنج ها و گسکت ها

۱۱۱۷۹۹ اصول و ساختار ولوها ،فلنج ها و گسکت ها نویسنده: مجید یوسفی ناشر: آیلار- اتحاد چاپ سوم/۱۳۸۹ وزیری ۱۵۰ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۸۳۴۹۰ قیمت: ۳۰۰۰۰ ادامه مطلب […]