معماری و عمران

می 31, 2015
بنای سفت کار درجه 2و 3

بنای سفت کار درجه ۲و ۳

بنای سفت کار درجه ۲و ۳ نویسنده: BLOCHER-STOUT-COKINS نویسنده: ابوالقاسم گرامی نژاد-حمیدرضا گرامی نژاد ناشر: ادبستان چاپ اول/۱۳۹۴ وزیری ۲۴۸ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۶۰۶۳۵ قیمت: ۱۲۰۰۰۰ ادامه مطلب […]
می 31, 2015
کابینت ساز چوبی

کابینت ساز چوبی

۱۰۳۵۹۳ کابینت ساز چوبی نویسنده: ابوالقاسم گرامی نژاد- حمیدرذضا گرامی نژاد ناشر: اتحاد چاپ اول/۱۳۹۴ وزیری ۳۲۰ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۷۰۶۱۰ قیمت: ۱۶۰۰۰۰ ادامه مطلب …     […]
جولای 12, 2014
آموزش مهارت فنی درجه2 رسم فنی و نقشه کشی ساختمان(معماری)

آموزش مهارت فنی درجه۲ رسم فنی و نقشه کشی ساختمان(معماری)

  آموزش مهارت فنی درجه۲ رسم فنی و نقشه کشی ساختمان(معماری) نویسنده: محمد رضا کاظمیان فر رحلی
جولای 12, 2014
گچ کاری گروه عمران درجه 1و2

گچ کاری گروه عمران درجه ۱و۲

۱۳۲۹۳۳ گچ کاری گروه عمران درجه ۱و۲ نویسنده: ابوالقاسم گرامی نژاد-حمید رضا گرامی نژاد ناشر: اتحاد چاپ اول/۱۳۹۳ وزیری/۱۶۰ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۶۰۴۲۹ قیمت:
جولای 12, 2014
لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 1و 2

لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه ۱و ۲

۱۳۲۵۱۶ لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه ۱و ۲ نویسنده: ابوالقاسم گرامی نژاد-حمید رضا گرامی نژاد ناشر: ادبستان چاپ اول/۱۳۹۳ وزیری/۴۱۶ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۶۰۵۲۹ قیمت: ۱۵۰۰۰۰
مارس 17, 2014
اکولوژی ،ادراک و سیمای سرزمین ارتباط سیستم های طبیعی و اجتماعی

اکولوژی ،ادراک و سیمای سرزمین ارتباط سیستم های طبیعی و اجتماعی

۱۲۷۱۴۷ اکولوژی ،ادراک و سیمای سرزمین ارتباط سیستم های طبیعی و اجتماعی نویسنده: حمید رضا حعفری -مرتضی دیناروندی-امیر هدایتی ناشر: آیلار-اتحاد چاپ اول/۱۳۹۱ وزیری/۲۰۰ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۸۰۲۸۲ […]
مارس 17, 2014
اصول اکولوژی سیمای سرزمین

اصول اکولوژی سیمای سرزمین

۱۱۱۸۰۹ اصول اکولوژی سیمای سرزمین نویسنده: فرود آذری دهکردی ناشر: اتحاد-ادبستان چاپ اول/۱۳۸۶ وزیری/ ۹۶ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۸۳۵۰۶ قیمت: ۱۵۰۰۰
مارس 17, 2014
طراحی ساختمان برای نیروهای باد و زمین لرزه

طراحی ساختمان برای نیروهای باد و زمین لرزه

۱۰۳۷۰۳ طراحی ساختمان برای نیروهای باد و زمین لرزه نویسنده: فریبرز ناطقی الهی- حسین کاظم ناشر: موسسه زلزله شناسی چاپ اول/۱۳۸۵ وزیری/ ۳۸۲ص شابک: قیمت:
مارس 17, 2014
تحلیل سازه ها

تحلیل سازه ها

۱۰۳۶۹۹ تحلیل سازه ها نویسنده: محسن تهرانی زاده ناشر: موسسه زلزله شناسی چاپ اول/۱۳۷۳ وزیری/ ۴۱۲ص شابک: قیمت: ۲۰۰۰۰