مکانیک و اتومبیل

می 31, 2015
آشنایی با سنسورها و کاربرد آنها

آشنایی با سنسورها و کاربرد آنها

آشنایی با سنسورها و کاربرد آنها نویسنده: علی مرادی ناشر: ادبستان چاپ اول/۱۳۹۴ وزیری ۲۰۸ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۶۰۵۹۸ قیمت: ۱۰۰۰۰۰ ادامه مطلب …      
می 31, 2015
دوره های راهنمای CASTI پیشتازهای جوشکاری

دوره های راهنمای CASTI پیشتازهای جوشکاری

دوره های راهنمای CASTI پیشتازهای جوشکاری نویسنده: Michael J.Houle مترجم: خیراله ملک پور ناشر: اتحاد چاپ اول/۱۳۹۴ وزیری ۵۲۸ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۷۰۶۴۱ قیمت: ۲۵۰۰۰۰ ادامه مطلب … […]
جولای 12, 2014

تکنولوژی هوای فشرده(کمپرسورها و تجهیزات جانبی،مخازن و لوله کشی)

۱۳۲۳۵۱ تکنولوژی هوای فشرده(کمپرسورها و تجهیزات جانبی،مخازن و لوله کشی) نویسنده: علی مرادی ناشر: ادبستان چاپ اول/۱۳۹۳ وزیری ۲۹۶ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۶۰۴۶۸ قیمت: ۱۱۰۰۰۰ ادامه مطلب …
جولای 12, 2014

نشت بندهای گاز خشک اصول،راهنمای کاربرد و سیستم های جانبی

۱۳۲۶۰۴ نشت بندهای گاز خشک اصول،راهنمای کاربرد و سیستم های جانبی نویسنده: مجید رضا شاه حسینی-محمد علی اشجاری اقدم-پری قره داغی ناشر: اتحاد چاپ اول/۱۳۹۳ وزیری […]
جولای 12, 2014

فرهنگ تشریحی –تصویری توربو ماشین

۱۳۲۳۲۸ فرهنگ تشریحی –تصویری توربو ماشین نویسنده: محمد جواد رضایی- آرمیا خواجه ناشر: اتحاد چاپ اول/۱۳۹۳ وزیری ۲۴۸ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۷۰۵۳۵ قیمت: ۱۵۰۰۰۰ ادامه مطلب …
جولای 12, 2014

آموزش پایه کمپرسور گریز از مرکز

۱۳۲۴۲۲ آموزش پایه کمپرسور گریز از مرکز نویسنده: محمد جوادرضایی ناشر: ادبستان چاپ اول/۱۳۹۳ وزیری ۱۶۰ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۶۰۴۷۵ قیمت: ۱۰۰۰۰۰ ادامه مطلب …
جولای 12, 2014

سیستم انژکتور

۱۳۲۶۱۱ سیستم انژکتور نویسنده: ایرج بانی ناشر: آیلار چاپ اول/۱۳۹۳ وزیری ۲۸۰ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۸۰۵۵۸ قیمت: ۱۱۵۰۰۰ ادامه مطلب …
جولای 12, 2014

مکانیک اتومبیل ساده ترین روش آموزش

۱۱۰۸۹۳ مکانیک اتومبیل ساده ترین روش آموزش نویسنده: ایرج بانی ناشر: ادبستان چاپ اول/۱۳۹۳ وزیری ۳۱۲ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۶۰۵۵۰ قیمت: ۱۲۵۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 16, 2014

آموزش پایه توربین گاز SGT600

۱۳۱۳۳۴ آموزش پایه توربین گاز SGT600 نویسنده: محمدجوادرضایی ناشر: اتحاد-گروه شرکت های توربو کمپرسور نفت چاپ دوم/۱۳۹۲ وزیری ۲۵۶ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۸۰۴۷۳ قیمت: ۱۵۰۰۰۰ ادامه مطلب …