حقوق

مارس 18, 2014
قانون مجازات اسلامی در نظام جزایی کنونی

قانون مجازات اسلامی در نظام جزایی کنونی

۱۰۳۷۲۲ قانون مجازات اسلامی در نظام جزایی کنونی نویسنده: علیرضا مصلائی ناشر: اتحاد چاپ اول/۱۳۸۰ وزیری ۱۶۸ص شابک: ۹۶۴۵۶۰۲۳۰۰ قیمت: ۱۱۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 18, 2014
اصول کلی قراردادها

اصول کلی قراردادها

۱۰۳۷۲۴ اصول کلی قراردادها نویسنده: غلامرضا رضوی وخشورپور-غزل رضوی وخشورپور ناشر: اتحاد چاپ اول/۱۳۹۰ وزیری ۷۲ص شابک: ۹۶۴۵۶۰۲۱۶۵ قیمت: ۳۵۰۰ ادامه مطلب …
مارس 18, 2014
مالیات براصناف ویرایش دوم گزیده ای از قانون مالیات های مستقیم

مالیات براصناف ویرایش دوم گزیده ای از قانون مالیات های مستقیم

۱۲۲۶۰۴ مالیات براصناف ویرایش دوم گزیده ای از قانون مالیات های مستقیم نویسنده: مهران قاسمیان ناشر: ادبستان-آیلار چاپ چهارم/۱۳۹۳ وزیری ۱۳۶ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۶۰۰۰۰ قیمت: ۶۰۰۰۰ ادامه […]
مارس 18, 2014
مروری برقانون ثبت اسناد و املاک ویرایش دوم

مروری برقانون ثبت اسناد و املاک ویرایش دوم

۱۲۰۴۰۹ مروری برقانون ثبت اسناد و املاک ویرایش دوم نویسنده: حمید حجاریان ناشر: آیلار چاپ چهارم/۱۳۹۳ وزیری ۱۲۸ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۸۸۳۱ قیمت: ۶۰۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 18, 2014
قانون اساسی تاجیکستان

قانون اساسی تاجیکستان

۱۱۸۴۱۰ قانون اساسی تاجیکستان نویسنده: مجید خسروی-میلادخسروی ناشر: آیلار چاپ اول/۱۳۸۸ رقعی ۱۵۲ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۸۷۴۹ قیمت: ۲۵۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 18, 2014
مختصر حقوق تجارت و مجموعه کامل محشای قانون صدور چک

مختصر حقوق تجارت و مجموعه کامل محشای قانون صدور چک

۱۱۵۸۴۸ مختصر حقوق تجارت و مجموعه کامل محشای قانون صدور چک نویسنده: محمد رضا فولادی ناشر: ادبستان-آیلار چاپ چهارم/۱۳۹۱ وزیری ۱۲۸ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۹۶۷۸ قیمت: ۶۰۰۰۰ ادامه […]
مارس 18, 2014
اطلاعات لازم جهت انجام معاملات غیر منقول و احکام معاملات جلد دوم

اطلاعات لازم جهت انجام معاملات غیر منقول و احکام معاملات جلد دوم

۱۱۳۵۵۸ اطلاعات لازم جهت انجام معاملات غیر منقول و احکام معاملات جلد دوم نویسنده: مصطفی قلی خسروی -مجید خسروی ناشر: اتحاد-آیلار چاپ پنجم/۱۳۹۲ وزیری ۱۷۶ص شابک: […]
مارس 18, 2014
اطلاعات لازم جهت انجام معاملات غیر منقول ملکی جلد اول

اطلاعات لازم جهت انجام معاملات غیر منقول ملکی جلد اول

۱۱۵۸۲۰ اطلاعات لازم جهت انجام معاملات غیر منقول ملکی جلد اول نویسنده: مصطفی قلی خسروی -مجید خسروی ناشر: ادبستان-آیلار چاپ ششم/۱۳۹۲ وزیری ۱۱۲ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۹۶۶۱ قیمت: […]
مارس 18, 2014
اطلاعات لازم جهت کسبه

اطلاعات لازم جهت کسبه

۱۲۵۸۵۵ اطلاعات لازم جهت کسبه نویسنده: مجید خسروی-کیانوش ورنوس ناشر: ادبستان چاپ دوم/۱۳۹۱ وزیری ۱۵۲ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۶۰۲۳۹ قیمت: ۴۵۰۰۰ ادامه مطلب …