فرهنگ

می 31, 2015
فرهنگ تشریحی مدیریت و بازرگانی آکسفورد

فرهنگ تشریحی مدیریت و بازرگانی آکسفورد

فرهنگ تشریحی مدیریت و بازرگانی آکسفورد نویسنده: جاناتان لو مترجم: محمد حسن مهدوی ناشر: آیلار چاپ اول/۱۳۹۴ وزیری ۸۷۲ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۸۰۶۵۷ قیمت: ۴۰۰۰۰۰ ادامه مطلب … […]
می 31, 2015
فرهنگ تشریحی حسابداری آکسفورد

فرهنگ تشریحی حسابداری آکسفورد

فرهنگ تشریحی حسابداری آکسفورد نویسنده: جاناتان لو مترجم: محمد حسن مهدوی ناشر: ادبستان چاپ اول/۱۳۹۴ وزیری ۵۰۴ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۶۰۶۵۹ قیمت: ۲۲۵۰۰۰ ادامه مطلب …     […]
می 31, 2015
فرهنگ تشریحی مالی و بانکی آکسفورد

فرهنگ تشریحی مالی و بانکی آکسفورد

فرهنگ تشریحی مالی و بانکی آکسفورد نویسنده: جاناتان لو مترجم: محمد حسن مهدوی ناشر: ادبستان چاپ اول/۱۳۹۴ وزیری ۵۸۴ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۶۰۶۴۲ قیمت: ۲۷۵۰۰۰ ادامه مطلب … […]
مارس 11, 2014
فرهنگ تشریحی اینترنت وب و ایمیل

فرهنگ تشریحی اینترنت وب و ایمیل

۱۰۳۶۹۱ فرهنگ تشریحی اینترنت وب و ایمیل نویسنده: محمد حسن مهدوی ناشر: خانه نشر هزاره چاپ اول/۱۳۸۴ جیبی ۱۶۲ص شابک: ۹۶۴۷۸۲۶۱۴۱ قیمت: ۱۰۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 11, 2014
فرهنگ تشریحی کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعات IT

فرهنگ تشریحی کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعات IT

۱۰۳۶۹۱ فرهنگ تشریحی کامپیوتر و تکنولوژی اطلاعات IT نویسنده: محمد حسن مهدوی ناشر: خانه نشر هزاره چاپ اول/۱۳۸۴ جیبی ۵۲۰ص شابک: ۹۶۴۷۸۲۶۱۲۵ قیمت: ۲۶۰۰۰ ادامه مطلب […]
مارس 11, 2014

فرهنگ تشریحی شبکه

۱۰۳۶۸۹ فرهنگ تشریحی شبکه نویسنده: محمد حسن مهدوی ناشر: خانه نشر هزاره چاپ اول/۱۳۸۴ جیبی ۳۸۴ص شابک: ۹۶۴۷۸۲۶۱۳۳ قیمت: ۲۰۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 11, 2014

واژه نامه جامع الکترونیک

۱۲۳۷۰۶ واژه نامه جامع الکترونیک نویسنده: محمد حسن مهدوی-نداضیاءبخش ناشر: آیلار-ادبستان چاپ اول/۱۳۹۰ وزیری ۴۸۰ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۸۰۱۰۷ قیمت: ۱۲۵۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 11, 2014
فرهنگ تشریحی الکترونیک2013

فرهنگ تشریحی الکترونیک۲۰۱۳

۱۱۸۲۶۱ فرهنگ تشریحی الکترونیک۲۰۱۳ نویسنده: محمد حسن مهدوی-نداضیاءبخش ناشر: ادبستان چاپ اول/۱۳۹۱ وزیری ۱۲۰۸ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۸۰۳۰۷ قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 11, 2014
فرهنگ تشریحی مخابرات فیبر نوری،بی سیم، صدا،داده و ویدیو

فرهنگ تشریحی مخابرات فیبر نوری،بی سیم، صدا،داده و ویدیو

۱۰۷۲۶۲ فرهنگ تشریحی مخابرات فیبر نوری،بی سیم، صدا،داده و ویدیو نویسنده: محمد حسن مهدوی ناشر: آیلار چاپ اول/۱۳۹۰ وزیری ۹۴۴ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۸۰۰۸۴ قیمت: ۲۲۰۰۰۰ ادامه مطلب […]