اتحاد

نوامبر 8, 2014
رفتار مصرف کننده عوامل درونی و بیرونی - ویرایش سوم

رفتار مصرف کننده عوامل درونی و بیرونی – ویرایش سوم

۱۱۰۹۰۷ رفتار مصرف کننده عوامل درونی و بیرونی – ویرایش سوم نویسنده: محمد رضا سعدی -عباس صالح اردستانی ناشر: اتحاد-آیلار چاپ پنجم/۱۳۹۲ وزیری ۵۶۷ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۸۳۴۷۶ […]
اکتبر 27, 2014
تاسیسات برق (ویرایش جدید) کد استاندارد 8-55/13/1/2 و 8-55/13/1/1

تاسیسات برق (ویرایش جدید) کد استاندارد ۸-۵۵/۱۳/۱/۲ و ۸-۵۵/۱۳/۱/۱

۱۱۱۳۶۵ تاسیسات برق (ویرایش جدید) کد استاندارد ۸-۵۵/۱۳/۱/۲ و ۸-۵۵/۱۳/۱/۱ نویسنده: بهروز احمدی ناشر: آیلار-ادبستان چاپ سوم/۱۳۸۹ وزیری ۱۵۸ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۸۳۴۵۴ قیمت: ۳۵۰۰۰ ادامه مطلب …
اکتبر 20, 2014

مرجع کامل Microsoft Windows XPدر ۲۱۰روز

۱۰۳۶۴۸ مرجع کامل Microsoft Windows XP مترجم : بهرام پاشایی ناشر: اتحاد چاپ چهارم/۱۳۸۴ وزیری ۵۴۲ص شابک: ۹۶۴۵۶۰۲۴۵۹ قیمت: ۴۲۰۰۰ ادامه مطلب …