زبان

مارس 11, 2014
راهنمای کامل زبان انگلیسی برای دانشجویان جامعه شناسی

راهنمای کامل زبان انگلیسی برای دانشجویان جامعه شناسی

۱۰۳۷۳۰ راهنمای کامل زبان انگلیسی برای دانشجویان جامعه شناسی نویسنده: بهناز ربیعی ناشر: اتحاد چاپ اول/۱۳۸۴ وزیری ۳۶۸ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۸۳۱۵۵ قیمت: ۲۵۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 11, 2014
راهنمای کامل زبان انگلیسی برای دانشجویان مدیریت

راهنمای کامل زبان انگلیسی برای دانشجویان مدیریت

۱۰۳۷۳۰ راهنمای کامل زبان انگلیسی برای دانشجویان مدیریت نویسنده: راحله قنبری-بهناز ربیعی ناشر: ادبستان چاپ اول/۱۳۸۰ وزیری ۱۹۲ص شابک: ۹۶۴۶۶۷۳۵۶۲ قیمت: ۱۰۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 11, 2014
راهنمای کامل زبان انگلیسی برای دانشجویان علوم پایه

راهنمای کامل زبان انگلیسی برای دانشجویان علوم پایه

   106786 راهنمای کامل زبان انگلیسی برای دانشجویان علوم پایه نویسنده: راحله قنبری ناشر: ادبستان چاپ دوم/۱۳۸۴ وزیری ۳۲۸ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۶۶۷۳۹۲۲ قیمت: ۲۳۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 11, 2014
گرامر جامع زبان انگلیسی براساس کتاب استراکچر (ای-اس-اس)

گرامر جامع زبان انگلیسی براساس کتاب استراکچر (ای-اس-اس)

۱۰۳۷۴۴ گرامر جامع زبان انگلیسی براساس کتاب استراکچر (ای-اس-اس) نویسنده: ابراهیم شهسواری ناشر: اتحاد چاپ اول/۱۳۹۲ وزیری ۳۸۴ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۹۴۳۲ قیمت: ۱۲۰۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 11, 2014

راهنمای کامل ریدینگ انگلیش

۱۰۳۷۳۷ راهنمای کامل ریدینگ انگلیش نویسنده: انسیه صلح دوست ناشر: ادبستان چاپ چهارم/۱۳۸۴ وزیری ۱۸۸ص شابک: ۹۶۴۶۶۷۳۴۲۲ قیمت: ۱۵۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 11, 2014
زبان عمومی از طریق گرامر به زبان ساده

زبان عمومی از طریق گرامر به زبان ساده

۱۰۱۰۸۸ زبان عمومی از طریق گرامر به زبان ساده نویسنده: عباس صالح اردستانی-بهنام نیکویی ناشر: ادبستان-آیلار چاپ سوم/۱۳۹۲ وزیری ۳۸۴ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۹۴۳۲ قیمت: ۱۳۵۰۰۰ ادامه مطلب […]