اقتصاد و مدیریت

می 31, 2015
مدیریت هزینه از دیدگاه استراتژیک جلد دوم

مدیریت هزینه از دیدگاه استراتژیک جلد دوم

مدیریت هزینه از دیدگاه استراتژیک جلد دوم نویسنده: BLOCHER-STOUT-COKINS نویسنده: علی پارسائیان ناشر: اتحاد چاپ اول/۱۳۹۴ وزیری ۶۹۶ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۷۰۷۰۲ قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ادامه مطلب …   […]
می 31, 2015
مدیریت هزینه از دیدگاه استراتژیک جلد اول

مدیریت هزینه از دیدگاه استراتژیک جلد اول

مدیریت هزینه از دیدگاه استراتژیک جلد اول نویسنده: BLOCHER-STOUT-COKINS نویسنده: علی پارسائیان ناشر: اتحاد چاپ اول/۱۳۹۴ وزیری ۶۰۰ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۷۰۶۹۶ قیمت: ۳۰۰۰۰۰ ادامه مطلب …   […]
می 31, 2015
خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات

خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات

خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات نویسنده: آریو برزین کوررنگ_شهناز اسفندی ناشر: اتحاد چاپ اول/۱۳۹۴ وزیری ۱۶۸ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۷۰۴۹۸ قیمت: ۸۵۰۰۰ ادامه مطلب …     […]
می 31, 2015
اخلاق و رفتار حرفه ای در بانکداری

اخلاق و رفتار حرفه ای در بانکداری

۱۰۳۵۹۳ اخلاق و رفتار حرفه ای در بانکداری نویسنده: مصطفی اسماعیل نیا امیری ناشر: اتحاد چاپ اول/۱۳۹۴ وزیری شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۷۰۶۳۴ قیمت: ادامه مطلب …     […]
جولای 10, 2014

هندسه ترسیمی

۱۳۲۳۰۸ هندسه ترسیمی نویسنده: فاطمه پری افسای ناشر: آیلار چاپ اول/۱۳۹۳ وزیری ۹۶ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۸۰۵۲۷ قیمت: ۴۵۰۰۰ ادامه مطلب …
جولای 10, 2014

مدیریت و تشکیلات کارگاهی

۱۳۲۳۰۸ مدیریت و تشکیلات کارگاهی نویسنده: فاطمه پری افسای ناشر: ادبستان چاپ اول/۱۳۹۳ وزیری ۷۸ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۶۰۵۴۳ قیمت: ۴۰۰۰۰ ادامه مطلب …
جولای 10, 2014

تئوری حسابداری(سیستم حسابداری : منبع اطلاعات با محتوا)

۱۳۲۳۴۷ تئوری حسابداری(سیستم حسابداری : منبع اطلاعات با محتوا) مترجم: علی پارسائیان ناشر: ادبستان چاپ اول/۱۳۹۳ وزیری ۴۵۶ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۸۰۵۳۶ قیمت: ۱۸۰۰۰۰ ادامه مطلب …
جولای 10, 2014

تجزیه و تحلیل صورت های مالی(تعیین ارزش سهام)

۱۳۲۳۴۸ تجزیه و تحلیل صورت های مالی(تعیین ارزش سهام) مترجم: علی پارسائیان ناشر: آبلار چاپ اول/۱۳۹۳ وزیری ۵۷۶ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۸۰۵۱۰ قیمت: ۲۱۰۰۰۰ ادامه مطلب …
جولای 10, 2014

تبلیغات در بازار خدمات مالی (با تمرکز بر صنعت بانکداری)

۱۳۲۵۷۹ تبلیغات در بازار خدمات مالی (با تمرکز بر صنعت بانکداری) نویسنده: علی سلیمانی بشلی-شهرام رضائی ناشر: آبلار چاپ اول/۱۳۹۳ وزیری ۲۱۶ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۸۰۵۳۴ قیمت: ۸۰۰۰۰ […]