پرفروش ترین کتاب ها

دسامبر 7, 2014
رفتار مصرف کننده عوامل درونی و بیرونی - ویرایش سوم

رفتار مصرف کننده عوامل درونی و بیرونی – ویرایش سوم

۱۱۰۹۰۷ رفتار مصرف کننده عوامل درونی و بیرونی – ویرایش سوم نویسنده: محمد رضا سعدی -عباس صالح اردستانی ناشر: اتحاد-آیلار چاپ پنجم/۱۳۹۲ وزیری ۵۶۷ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۸۳۴۷۶ […]
دسامبر 6, 2014
شبکه های محلی کامپیوتری و کارگاه کد استاندارد 131911303و131911302

شبکه های محلی کامپیوتری و کارگاه کد استاندارد ۱۳۱۹۱۱۳۰۳و۱۳۱۹۱۱۳۰۲

۱۰۳۵۴۳ شبکه های محلی کامپیوتری و کارگاه کد استاندارد ۱۳۱۹۱۱۳۰۳و۱۳۱۹۱۱۳۰۲ نویسنده: علیرضا جباریه-مسعود شمشادی ناشر: آیلار چاپ دوم/۱۳۹۰ وزیری ۲۵۶ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۸۷۲۸ قیمت: ۶۰۰۰۰ ادامه مطلب […]
دسامبر 6, 2014
رایانه کار درجه ICDL 2010 2 کداستاندارد 3-42/15/2/4

رایانه کار درجه ICDL 2010 2 کداستاندارد ۳-۴۲/۱۵/۲/۴

۱۲۹۵۳۱ رایانه کار درجه ICDL 2010 2 کداستاندارد ۳-۴۲/۱۵/۲/۴ نویسنده: غلامرضا درویشی ناشر: ادبستان چاپ اول/۱۳۹۲ وزیری ۴۰۰ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۶۰۴۴۴ قیمت: ۱۵۰۰۰۰ ادامه مطلب …
آوریل 27, 2014
مرجع کامل برنامه نویسی به زبان #C

مرجع کامل برنامه نویسی به زبان #C

۱۲۹۱۹۱ مرجع کامل برنامه نویسی به زبان #C مترجم: علیرضا جباریه ناشر: آیلار- اتحاد چاپ اول/۱۳۹۲ وزیری ۶۴۰ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۸۰۳۱۲ قیمت: ۲۵۰۰۰۰ ادامه مطلب …