ادبستان

جولای 14, 2014
تراشکاری درجه 2 فلز کار و تراشکار کد استاندارد 8-34/23

تراشکاری درجه ۲ فلز کار و تراشکار کد استاندارد ۸-۳۴/۲۳

۱۰۳۶۱۶ تراشکاری درجه ۲ فلز کار و تراشکار کد استاندارد ۸-۳۴/۲۳ نویسنده: محمد رضا ربیعی ملایری ناشر: ادبستان چاپ سوم/۱۳۸۹ وزیری ۳۵۲ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۹۱۵۹ قیمت: ۷۰۰۰۰ […]
جولای 14, 2014

تکنولوژی هوای فشرده

۱۳۲۳۵۱ تکنولوژی هوای فشرده(کمپرسورها و تجهیزات جانبی،مخازن و لوله کشی) نویسنده: علی مرادی ناشر: ادبستان چاپ اول/۱۳۹۳ وزیری ۲۹۶ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۶۰۴۶۸ قیمت: ۱۱۰۰۰۰ ادامه مطلب …
جولای 14, 2014

مکانیک اتومبیل با ساده ترین روش آموزش

۱۱۰۸۹۳ مکانیک اتومبیل با ساده ترین روش آموزش نویسنده: ایرج بانی ناشر: ادبستان چاپ اول/۱۳۹۳ وزیری ۳۱۲ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۶۰۵۵۰ قیمت: ۱۲۵۰۰۰ ادامه مطلب …
جولای 14, 2014

برقکار ساختمان درجه ۱ کد استاندارد ۴/۱/۲۸/۵۵-۸

۱۳۲۴۳۴ برقکار ساختمان درجه ۱ کد استاندارد ۴/۱/۲۸/۵۵-۸ نویسنده: حسن بهره مند-عبداله رضایی ناشر: چاپ اول/۱۳۹۳ وزیری قیمت: ۱۶۰۰۰۰ ادامه مطلب …
جولای 14, 2014
نرم افزار سیستم 3RD EDITION کد استاندارد 13191127

نرم افزار سیستم ۳RD EDITION کد استاندارد ۱۳۱۹۱۱۲۷

۱۰۳۵۴۸ نرم افزار سیستم ۳RD EDITION کد استاندارد ۱۳۱۹۱۱۲۷ نویسنده: علیرضا جباریه ناشر: ادبستان چاپ اول/۱۳۸۱ وزیری ۲۴۴ص شابک: ۹۶۴۶۶۷۳۶۴۳ قیمت: ۱۷۰۰۰ ادامه مطلب …
جولای 14, 2014
آزمایشگاه نرم افزارهای گرافیکی کد استاندارد13191113

آزمایشگاه نرم افزارهای گرافیکی کد استاندارد۱۳۱۹۱۱۱۳

۱۰۱۳۱۴ آزمایشگاه نرم افزارهای گرافیکی کد استاندارد۱۳۱۹۱۱۱۳ نویسنده: علیرضا جباریه ناشر: ادبستان-آیلار چاپ دوم/۱۳۹۰ وزیری ۲۵۶ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۹۳۷۱ قیمت: ۶۰۰۰۰ ادامه مطلب …
جولای 14, 2014
برنامه سازی پیشرفته 1 کد استاندارد13191106

برنامه سازی پیشرفته ۱ کد استاندارد۱۳۱۹۱۱۰۶

۱۰۳۵۴۲ برنامه سازی پیشرفته ۱ کد استاندارد۱۳۱۹۱۱۰۶ نویسنده: علیرضا جباریه ناشر: ادبستان چاپ اول/۱۳۹۰ وزیری ۲۰۴ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۶۶۷۳۷۹۳ قیمت: ۱۴۰۰۰ ادامه مطلب …
جولای 14, 2014
رایانه کار درجه ICDL 2010 2 کداستاندارد 3-42/15/2/4

رایانه کار درجه ICDL 2010 2 کداستاندارد ۳-۴۲/۱۵/۲/۴

۱۲۹۵۳۱ رایانه کار درجه ICDL 2010 2 کداستاندارد ۳-۴۲/۱۵/۲/۴ نویسنده: غلامرضا درویشی ناشر: ادبستان چاپ اول/۱۳۹۲ وزیری ۴۰۰ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۶۰۴۴۴ قیمت: ۱۵۰۰۰۰ ادامه مطلب …
جولای 14, 2014

برنامه نویسی با Visual Basic.NET& ASP.NET

۱۰۶۸۲۵ برنامه نویسی با Visual Basic.NET& ASP.NET مترجم : مجید شیخی-بهرام پاشایی ناشر: ادبستان چاپ اول/۱۳۸۵ وزیری ۳۶۸ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۹۲۴۱ قیمت: ۳۵۰۰۰ ادامه مطلب …