فروشگاه

سپتامبر 29, 2015
مفاهیم امنیت فناوری اطلاعات (IT Security)

مفاهیم امنیت فناوری اطلاعات (IT Security)

۱۲۶۳۶۵ مفاهیم امنیت فناوری اطلاعات (IT Security) نویسنده: مهندس سکینه رحمانیان – مهندس امیر صندوقدار ناشر: آیلار چاپ اول/۱۳۹۳ ۸۷ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۸۰۶۰۲ قیمت: ۷۵۰۰۰ ادامه مطلب […]
سپتامبر 29, 2015
آموزش چادر

آموزش چادر

  آموزش چادر نویسنده: فرشته جوام (گنجینه) ناشر: ادبستان چاپ اول/۱۳۹۴ ۵۶ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۶۰۶۷۳ قیمت: ۵۰۰۰۰ ادامه مطلب …
سپتامبر 29, 2015
کتاب آموزش خیاطی آسان (کتاب دوم)

کتاب آموزش خیاطی آسان (کتاب دوم)

  کتاب آموزش خیاطی آسان (کتاب دوم) نویسنده: معصومه فارسون ناشر: آیلار چاپ اول/۱۳۹۴ مصور رنگی ۱۳۶ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۸۰۷۴۹ قیمت: ادامه مطلب …
سپتامبر 29, 2015
دوخت لباس زیر

دوخت لباس زیر

  دوخت لباس زیر نویسنده: فرشته جوام (گنجینه) ناشر: ادبستان چاپ اول/۱۳۹۴ ۱۷۶ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۶۰۷۱۰ قیمت: ۱۱۰۰۰ ادامه مطلب …
می 31, 2015
کتاب درسی مبانی بینایی ماشین و پردازش تصویر(Open CV-Matlab)

کتاب درسی مبانی بینایی ماشین و پردازش تصویر(Open CV-Matlab)

کتاب درسی مبانی بینایی ماشین و پردازش تصویر(Open CV-Matlab) نویسنده: محمد علی بالافر ناشر: آیلار چاپ اول/۱۳۹۴ وزیری ۳۲۰ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۸۰۶۸۸ قیمت: ۱۷۵۰۰۰ ادامه مطلب … […]
می 31, 2015
سیستم های آنتن، دکل و ارتینگ

سیستم های آنتن، دکل و ارتینگ

سیستم های آنتن، دکل و ارتینگ نویسنده: اداره فرستنده های تلویزیونی و رادیویی اف ام ناشر: آیلار چاپ اول/۱۳۹۴ رقعی ۸۰ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۸۰۶۷۱ قیمت: ۵۰۰۰۰ ادامه […]
می 31, 2015
مدیریت سرمایه گذاری جلد دوم

مدیریت سرمایه گذاری جلد دوم

مدیریت سرمایه گذاری جلد دوم نویسنده: WILLAM F.SHARPE-GORDON J.ALEXANDER- JEFFRY V.BAILEY مترجم: علی پارسائیان-احسان پارسائیان ناشر: آیلار چاپ اول/۱۳۹۴ وزیری ۷۶۸ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۸۰۶۴۰ قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ادامه […]
می 31, 2015
مدیریت سرمایه گذاری جلد اول

مدیریت سرمایه گذاری جلد اول

مدیریت سرمایه گذاری جلد اول نویسنده: WILLAM F.SHARPE-GORDON J.ALEXANDER- JEFFRY V.BAILEY مترجم: علی پارسائیان-احسان پارسائیان ناشر: آیلار چاپ اول/۱۳۹۴ وزیری ۵۱۲ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۸۰۶۶۳ قیمت: ۲۵۰۰۰۰ ادامه […]
می 31, 2015
فرهنگ تشریحی مدیریت و بازرگانی آکسفورد

فرهنگ تشریحی مدیریت و بازرگانی آکسفورد

فرهنگ تشریحی مدیریت و بازرگانی آکسفورد نویسنده: جاناتان لو مترجم: محمد حسن مهدوی ناشر: آیلار چاپ اول/۱۳۹۴ وزیری ۸۷۲ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۸۰۶۵۷ قیمت: ۴۰۰۰۰۰ ادامه مطلب … […]
می 31, 2015
راهنمای جامع اتوکد 2015

راهنمای جامع اتوکد ۲۰۱۵

راهنمای جامع اتوکد ۲۰۱۵ نویسنده: قاسم حیدری مقدم ناشر: آیلار چاپ اول/۱۳۹۴ وزیری ۸۴۸ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۸۰۶۶۴ قیمت: ۴۲۰۰۰۰ ادامه مطلب …      
می 31, 2015
پنج میل هنر توربافی با پنج میل

پنج میل هنر توربافی با پنج میل

پنج میل هنر توربافی با پنج میل نویسنده: شوکت مرتضوی اسدآبادی ناشر: آیلار چاپ اول/۱۳۹۴ وزیری ۱۶۰ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۸۰۶۱۹ قیمت: ۱۰۰۰۰۰ ادامه مطلب …     […]
می 31, 2015
آموزش گام به گام ویژوال بیسیک 2013

آموزش گام به گام ویژوال بیسیک ۲۰۱۳

آموزش گام به گام ویژوال بیسیک ۲۰۱۳ نویسنده: michael halvorson مترجم: بهرام پاشایی ناشر: ادبستان چاپ اول/۱۳۹۴ وزیری ۵۷۶ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۶۰۶۹۷ قیمت: ۲۸۰۰۰۰ ادامه مطلب … […]
می 31, 2015
شناخت سازمانی ویژه کارشناسان و مدیران حوزه فرستنده های تلویزیونی و رادیویی اف ام

شناخت سازمانی ویژه کارشناسان و مدیران حوزه فرستنده های تلویزیونی و رادیویی اف ام

شناخت سازمانی ویژه کارشناسان و مدیران حوزه فرستنده های تلویزیونی و رادیویی اف ام نویسنده: اداره کل فرستنده های تلویزیونی و رادیویی اف ام ناشر: ادبستان […]
می 31, 2015
آشنایی با سنسورها و کاربرد آنها

آشنایی با سنسورها و کاربرد آنها

آشنایی با سنسورها و کاربرد آنها نویسنده: علی مرادی ناشر: ادبستان چاپ اول/۱۳۹۴ وزیری ۲۰۸ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۶۰۵۹۸ قیمت: ۱۰۰۰۰۰ ادامه مطلب …      
می 31, 2015
فرهنگ تشریحی حسابداری آکسفورد

فرهنگ تشریحی حسابداری آکسفورد

فرهنگ تشریحی حسابداری آکسفورد نویسنده: جاناتان لو مترجم: محمد حسن مهدوی ناشر: ادبستان چاپ اول/۱۳۹۴ وزیری ۵۰۴ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۶۰۶۵۹ قیمت: ۲۲۵۰۰۰ ادامه مطلب …     […]
می 31, 2015
فرهنگ تشریحی مالی و بانکی آکسفورد

فرهنگ تشریحی مالی و بانکی آکسفورد

فرهنگ تشریحی مالی و بانکی آکسفورد نویسنده: جاناتان لو مترجم: محمد حسن مهدوی ناشر: ادبستان چاپ اول/۱۳۹۴ وزیری ۵۸۴ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۶۰۶۴۲ قیمت: ۲۷۵۰۰۰ ادامه مطلب … […]
می 31, 2015
بنای سفت کار درجه 2و 3

بنای سفت کار درجه ۲و ۳

بنای سفت کار درجه ۲و ۳ نویسنده: BLOCHER-STOUT-COKINS نویسنده: ابوالقاسم گرامی نژاد-حمیدرضا گرامی نژاد ناشر: ادبستان چاپ اول/۱۳۹۴ وزیری ۲۴۸ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۶۰۶۳۵ قیمت: ۱۲۰۰۰۰ ادامه مطلب […]
می 31, 2015
آموزش گام به گام اتوکد 2015

آموزش گام به گام اتوکد ۲۰۱۵

آموزش گام به گام اتوکد ۲۰۱۵ نویسنده: قاسم حیدری مقدم ناشر: ادبستان چاپ اول/۱۳۹۴ وزیری ۴۸۰ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۶۰۶۸۰ قیمت: ۲۵۰۰۰۰ ادامه مطلب …      
می 31, 2015
مدیریت هزینه از دیدگاه استراتژیک جلد دوم

مدیریت هزینه از دیدگاه استراتژیک جلد دوم

مدیریت هزینه از دیدگاه استراتژیک جلد دوم نویسنده: BLOCHER-STOUT-COKINS نویسنده: علی پارسائیان ناشر: اتحاد چاپ اول/۱۳۹۴ وزیری ۶۹۶ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۷۰۷۰۲ قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ادامه مطلب …   […]
می 31, 2015
مدیریت هزینه از دیدگاه استراتژیک جلد اول

مدیریت هزینه از دیدگاه استراتژیک جلد اول

مدیریت هزینه از دیدگاه استراتژیک جلد اول نویسنده: BLOCHER-STOUT-COKINS نویسنده: علی پارسائیان ناشر: اتحاد چاپ اول/۱۳۹۴ وزیری ۶۰۰ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۷۰۶۹۶ قیمت: ۳۰۰۰۰۰ ادامه مطلب …   […]
می 31, 2015
مرجع کامل علمی و کاربردی سیستم های نظارتی ، حفاظتی و امنیتی کتاب دوم

مرجع کامل علمی و کاربردی سیستم های نظارتی ، حفاظتی و امنیتی کتاب دوم

مرجع کامل علمی و کاربردی سیستم های نظارتی ، حفاظتی و امنیتی کتاب دوم نویسنده: شهرام شعبان تبار ناشر: اتحاد چاپ اول/۱۳۹۴ وزیری ۳۶۰ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۷۰۶۶۵ […]
می 31, 2015
مدیریت دارایی فیزیکی

مدیریت دارایی فیزیکی

مدیریت دارایی فیزیکی نویسنده: نیکولاس .ا.جی.هاستینگر مترجم: محمد اسماعیل هنرمند ناشر: اتحاد چاپ اول/۱۳۹۴ وزیری ۵۱۲ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۷۰۷۲۶ قیمت: ۲۵۰۰۰۰ ادامه مطلب …      
می 31, 2015
خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات

خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات

خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات نویسنده: آریو برزین کوررنگ_شهناز اسفندی ناشر: اتحاد چاپ اول/۱۳۹۴ وزیری ۱۶۸ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۷۰۴۹۸ قیمت: ۸۵۰۰۰ ادامه مطلب …     […]
می 31, 2015
تعمیر کار لوازم خانگی گردنده و حرارتی برقی

تعمیر کار لوازم خانگی گردنده و حرارتی برقی

تعمیر کار لوازم خانگی گردنده و حرارتی برقی نویسنده: مهدی صادقی آذر -عبداله رضایی ناشر: اتحاد چاپ اول/۱۳۹۴ وزیری ۶۴۸ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۷۰۶۵۸ قیمت: ۲۷۵۰۰۰ ادامه مطلب […]
می 31, 2015
دوره های راهنمای CASTI پیشتازهای جوشکاری

دوره های راهنمای CASTI پیشتازهای جوشکاری

دوره های راهنمای CASTI پیشتازهای جوشکاری نویسنده: Michael J.Houle مترجم: خیراله ملک پور ناشر: اتحاد چاپ اول/۱۳۹۴ وزیری ۵۲۸ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۷۰۶۴۱ قیمت: ۲۵۰۰۰۰ ادامه مطلب … […]
می 31, 2015
اخلاق و رفتار حرفه ای در بانکداری

اخلاق و رفتار حرفه ای در بانکداری

۱۰۳۵۹۳ اخلاق و رفتار حرفه ای در بانکداری نویسنده: مصطفی اسماعیل نیا امیری ناشر: اتحاد چاپ اول/۱۳۹۴ وزیری شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۷۰۶۳۴ قیمت: ادامه مطلب …     […]
می 31, 2015
هنر قلاب بافی نوین

هنر قلاب بافی نوین

۱۰۳۵۹۳ هنر قلاب بافی نوین نویسنده: مرحمت بنیادپور ناشر: اتحاد چاپ اول/۱۳۹۴ وزیری ۲۱۶ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۷۰۶۲۷ قیمت: ۱۱۰۰۰۰ ادامه مطلب …      
می 31, 2015
کابینت ساز چوبی

کابینت ساز چوبی

۱۰۳۵۹۳ کابینت ساز چوبی نویسنده: ابوالقاسم گرامی نژاد- حمیدرذضا گرامی نژاد ناشر: اتحاد چاپ اول/۱۳۹۴ وزیری ۳۲۰ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۷۰۶۱۰ قیمت: ۱۶۰۰۰۰ ادامه مطلب …     […]
می 31, 2015
پایگاه داده پیشرفته

پایگاه داده پیشرفته

۱۰۳۵۹۳ پایگاه داده پیشرفته نویسنده: داود محمدپور زنجانی ناشر: اتحاد چاپ اول/۱۳۹۴ وزیری ۲۴۰ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۷۰۶۸۹ قیمت: ۱۲۰۰۰۰ ادامه مطلب …      
می 31, 2015
منشور الیاف آموزش دومیل، قلاب بافی و حلقه بافی

منشور الیاف آموزش دومیل، قلاب بافی و حلقه بافی

۱۰۳۵۹۳ منشور الیاف آموزش دومیل، قلاب بافی و حلقه بافی نویسنده: فاطمه احمدی ناشر: اتحاد چاپ اول/۱۳۹۴ وزیری ۲۸۸ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۷۰۶۷۲ قیمت: ۱۵۰۰۰۰ ادامه مطلب … […]
دسامبر 7, 2014
رفتار مصرف کننده عوامل درونی و بیرونی - ویرایش سوم

رفتار مصرف کننده عوامل درونی و بیرونی – ویرایش سوم

۱۱۰۹۰۷ رفتار مصرف کننده عوامل درونی و بیرونی – ویرایش سوم نویسنده: محمد رضا سعدی -عباس صالح اردستانی ناشر: اتحاد-آیلار چاپ پنجم/۱۳۹۲ وزیری ۵۶۷ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۸۳۴۷۶ […]
دسامبر 6, 2014
شبکه های محلی کامپیوتری و کارگاه کد استاندارد 131911303و131911302

شبکه های محلی کامپیوتری و کارگاه کد استاندارد ۱۳۱۹۱۱۳۰۳و۱۳۱۹۱۱۳۰۲

۱۰۳۵۴۳ شبکه های محلی کامپیوتری و کارگاه کد استاندارد ۱۳۱۹۱۱۳۰۳و۱۳۱۹۱۱۳۰۲ نویسنده: علیرضا جباریه-مسعود شمشادی ناشر: آیلار چاپ دوم/۱۳۹۰ وزیری ۲۵۶ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۸۷۲۸ قیمت: ۶۰۰۰۰ ادامه مطلب […]
دسامبر 6, 2014
رایانه کار درجه ICDL 2010 2 کداستاندارد 3-42/15/2/4

رایانه کار درجه ICDL 2010 2 کداستاندارد ۳-۴۲/۱۵/۲/۴

۱۲۹۵۳۱ رایانه کار درجه ICDL 2010 2 کداستاندارد ۳-۴۲/۱۵/۲/۴ نویسنده: غلامرضا درویشی ناشر: ادبستان چاپ اول/۱۳۹۲ وزیری ۴۰۰ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۶۰۴۴۴ قیمت: ۱۵۰۰۰۰ ادامه مطلب …
دسامبر 1, 2014
رفتار مصرف کننده عوامل درونی و بیرونی - ویرایش سوم

رفتار مصرف کننده عوامل درونی و بیرونی – ویرایش سوم

۱۱۰۹۰۷ رفتار مصرف کننده عوامل درونی و بیرونی – ویرایش سوم نویسنده: محمد رضا سعدی -عباس صالح اردستانی ناشر: اتحاد-آیلار چاپ پنجم/۱۳۹۲ وزیری ۵۶۷ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۸۳۴۷۶ […]
نوامبر 8, 2014
رفتار مصرف کننده عوامل درونی و بیرونی - ویرایش سوم

رفتار مصرف کننده عوامل درونی و بیرونی – ویرایش سوم

۱۱۰۹۰۷ رفتار مصرف کننده عوامل درونی و بیرونی – ویرایش سوم نویسنده: محمد رضا سعدی -عباس صالح اردستانی ناشر: اتحاد-آیلار چاپ پنجم/۱۳۹۲ وزیری ۵۶۷ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۸۳۴۷۶ […]
اکتبر 27, 2014
تاسیسات برق (ویرایش جدید) کد استاندارد 8-55/13/1/2 و 8-55/13/1/1

تاسیسات برق (ویرایش جدید) کد استاندارد ۸-۵۵/۱۳/۱/۲ و ۸-۵۵/۱۳/۱/۱

۱۱۱۳۶۵ تاسیسات برق (ویرایش جدید) کد استاندارد ۸-۵۵/۱۳/۱/۲ و ۸-۵۵/۱۳/۱/۱ نویسنده: بهروز احمدی ناشر: آیلار-ادبستان چاپ سوم/۱۳۸۹ وزیری ۱۵۸ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۸۳۴۵۴ قیمت: ۳۵۰۰۰ ادامه مطلب …
اکتبر 20, 2014

مرجع کامل Microsoft Windows XPدر ۲۱۰روز

۱۰۳۶۴۸ مرجع کامل Microsoft Windows XP مترجم : بهرام پاشایی ناشر: اتحاد چاپ چهارم/۱۳۸۴ وزیری ۵۴۲ص شابک: ۹۶۴۵۶۰۲۴۵۹ قیمت: ۴۲۰۰۰ ادامه مطلب …
اکتبر 7, 2014
مباحث ویژه (ویرایش جدید) کد استاندارد 13191131

مباحث ویژه (ویرایش جدید) کد استاندارد ۱۳۱۹۱۱۳۱

۱۱۸۵۸۶ مباحث ویژه (ویرایش جدید) کد استاندارد ۱۳۱۹۱۱۳۱ نویسنده: علیرضا جباریه-مسعود شمشادی ناشر: آیلار چاپ اول/۱۳۸۸ وزیری ۲۱۶ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۸۸۰۸ قیمت: ۴۰۰۰۰ ادامه مطلب …
اکتبر 7, 2014
برنامه نویسی مبتنی بر وب کد استاندارد131911309

برنامه نویسی مبتنی بر وب کد استاندارد۱۳۱۹۱۱۳۰۹

۱۰۲۰۷۷ برنامه نویسی مبتنی بر وب کد استاندارد۱۳۱۹۱۱۳۰۹ نویسنده: مسعود شمشادی ناشر: آیلار- اتحاد چاپ اول/۱۳۹۲ وزیری ۲۶۴ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۸۰۲۲۰ قیمت: ۷۰۰۰۰ ادامه مطلب …
اکتبر 6, 2014
خودآموز HTML & XHTML در 24 ساعت

خودآموز HTML & XHTML در ۲۴ ساعت

۱۰۳۶۵۴ خودآموز HTML & XHTML در ۲۴ ساعت نویسنده: علیرضا جباریه-جواد یگانه کارگر ناشر: آیلار چاپ اول/۱۳۸۱ وزیری ۴۶۴ص شابک: ۹۶۴۶۵۱۵۵۹۲ قیمت: ۲۵۰۰۰ ادامه مطلب …
اکتبر 6, 2014
راهنمای جامع SQL Server

راهنمای جامع SQL Server

۱۲۳۷۰۸ راهنمای جامع SQL Server مترجم: علیرضا جباریه- سمانه جباریه ناشر: آیلار- اتحاد چاپ اول/۱۳۹۰ وزیری ۴۹۶ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۸۰۰۴۶ قیمت: ۱۲۵۰۰۰ ادامه مطلب …
اکتبر 6, 2014
کارور AutoCDA 2000-2012 کد استاندارد 1-62/60/1/5

کارور AutoCDA 2000-2012 کد استاندارد ۱-۶۲/۶۰/۱/۵

۱۲۵۸۵۷ کارور AutoCDA 2000-2012 کد استاندارد ۱-۶۲/۶۰/۱/۵ نویسنده: قاسم حیدری مقدم ناشر: آیلار-ادبستان چاپ اول/۱۳۹۰ وزیری ۴۳۲ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۸۰۱۹۰ قیمت: ۱۰۰۰۰۰ ادامه مطلب …
جولای 14, 2014
تراشکاری درجه 2 فلز کار و تراشکار کد استاندارد 8-34/23

تراشکاری درجه ۲ فلز کار و تراشکار کد استاندارد ۸-۳۴/۲۳

۱۰۳۶۱۶ تراشکاری درجه ۲ فلز کار و تراشکار کد استاندارد ۸-۳۴/۲۳ نویسنده: محمد رضا ربیعی ملایری ناشر: ادبستان چاپ سوم/۱۳۸۹ وزیری ۳۵۲ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۹۱۵۹ قیمت: ۷۰۰۰۰ […]
جولای 14, 2014

تکنولوژی هوای فشرده

۱۳۲۳۵۱ تکنولوژی هوای فشرده(کمپرسورها و تجهیزات جانبی،مخازن و لوله کشی) نویسنده: علی مرادی ناشر: ادبستان چاپ اول/۱۳۹۳ وزیری ۲۹۶ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۶۰۴۶۸ قیمت: ۱۱۰۰۰۰ ادامه مطلب …
جولای 14, 2014

مکانیک اتومبیل با ساده ترین روش آموزش

۱۱۰۸۹۳ مکانیک اتومبیل با ساده ترین روش آموزش نویسنده: ایرج بانی ناشر: ادبستان چاپ اول/۱۳۹۳ وزیری ۳۱۲ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۶۰۵۵۰ قیمت: ۱۲۵۰۰۰ ادامه مطلب …
جولای 14, 2014

برقکار ساختمان درجه ۱ کد استاندارد ۴/۱/۲۸/۵۵-۸

۱۳۲۴۳۴ برقکار ساختمان درجه ۱ کد استاندارد ۴/۱/۲۸/۵۵-۸ نویسنده: حسن بهره مند-عبداله رضایی ناشر: چاپ اول/۱۳۹۳ وزیری قیمت: ۱۶۰۰۰۰ ادامه مطلب …
جولای 14, 2014
نرم افزار سیستم 3RD EDITION کد استاندارد 13191127

نرم افزار سیستم ۳RD EDITION کد استاندارد ۱۳۱۹۱۱۲۷

۱۰۳۵۴۸ نرم افزار سیستم ۳RD EDITION کد استاندارد ۱۳۱۹۱۱۲۷ نویسنده: علیرضا جباریه ناشر: ادبستان چاپ اول/۱۳۸۱ وزیری ۲۴۴ص شابک: ۹۶۴۶۶۷۳۶۴۳ قیمت: ۱۷۰۰۰ ادامه مطلب …
جولای 14, 2014
آزمایشگاه نرم افزارهای گرافیکی کد استاندارد13191113

آزمایشگاه نرم افزارهای گرافیکی کد استاندارد۱۳۱۹۱۱۱۳

۱۰۱۳۱۴ آزمایشگاه نرم افزارهای گرافیکی کد استاندارد۱۳۱۹۱۱۱۳ نویسنده: علیرضا جباریه ناشر: ادبستان-آیلار چاپ دوم/۱۳۹۰ وزیری ۲۵۶ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۹۳۷۱ قیمت: ۶۰۰۰۰ ادامه مطلب …
جولای 14, 2014
برنامه سازی پیشرفته 1 کد استاندارد13191106

برنامه سازی پیشرفته ۱ کد استاندارد۱۳۱۹۱۱۰۶

۱۰۳۵۴۲ برنامه سازی پیشرفته ۱ کد استاندارد۱۳۱۹۱۱۰۶ نویسنده: علیرضا جباریه ناشر: ادبستان چاپ اول/۱۳۹۰ وزیری ۲۰۴ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۶۶۷۳۷۹۳ قیمت: ۱۴۰۰۰ ادامه مطلب …
جولای 14, 2014
رایانه کار درجه ICDL 2010 2 کداستاندارد 3-42/15/2/4

رایانه کار درجه ICDL 2010 2 کداستاندارد ۳-۴۲/۱۵/۲/۴

۱۲۹۵۳۱ رایانه کار درجه ICDL 2010 2 کداستاندارد ۳-۴۲/۱۵/۲/۴ نویسنده: غلامرضا درویشی ناشر: ادبستان چاپ اول/۱۳۹۲ وزیری ۴۰۰ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۶۰۴۴۴ قیمت: ۱۵۰۰۰۰ ادامه مطلب …
جولای 14, 2014

برنامه نویسی با Visual Basic.NET& ASP.NET

۱۰۶۸۲۵ برنامه نویسی با Visual Basic.NET& ASP.NET مترجم : مجید شیخی-بهرام پاشایی ناشر: ادبستان چاپ اول/۱۳۸۵ وزیری ۳۶۸ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۹۲۴۱ قیمت: ۳۵۰۰۰ ادامه مطلب …
جولای 14, 2014
اتوکد کاربردی آموزش گام به گام اتوکد به زبان ساده

اتوکد کاربردی (آموزش گام به گام اتوکد به زبان ساده)

۱۱۱۷۹۸ اتوکد کاربردی آموزش گام به گام اتوکد به زبان ساده نویسنده: محمد رضا نانگیر ناشر: ادبستان چاپ پنجم/۱۳۸۸ وزیری ۱۶۰ص شابک: ۹۶۴۶۶۷۳۰۹۰ قیمت: ۲۵۰۰۰ ادامه […]
جولای 14, 2014
مرجع کامل اتوکد 2002 Auto CDA 2002

مرجع کامل اتوکد ۲۰۰۲ Auto CAD2002

۱۱۱۰۱۳ مرجع کامل اتوکد ۲۰۰۲ Auto CDA 2002 نویسنده: محمد رضا نانگیر ناشر: ادبستان-اتحاد چاپ چهارم/۱۳۸۷ وزیری ۲۶۴ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۶۶۷۳۷۶۱ قیمت: ۳۵۰۰۰ ادامه مطلب …
جولای 14, 2014
رسم نقشه های ساختمانی با اتوکد کد استاندارد 0-32/54/1/1/1

رسم نقشه های ساختمانی با اتوکد کد استاندارد ۱/۱/۱/۵۴/۳۲-۰

۱۲۵۷۵۷ رسم نقشه های ساختمانی با اتوکد کد استاندارد ۰-۳۲/۵۴/۱/۱/۱ نویسنده: قاسم حیدری مقدم-نیما حیدری مقدم ناشر: ادبستان-اتحاد چاپ اول/۱۳۹۰ رحلی ۵۲۰ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۶۰۱۷۸ قیمت: ۲۰۰۰۰۰ […]
جولای 14, 2014
تمرینات کاربردی Auto CDA

تمرینات کاربردی Auto CAD

۱۱۶۴۳۸ تمرینات کاربردی Auto CAD نویسنده: قاسم حیدری مقدم-نداحیدری مقدم ناشر: ادبستان چاپ اول/۱۳۸۸ وزیری ۲۴۰ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۹۶۸۵ قیمت: ۳۵۰۰۰ ادامه مطلب …
جولای 14, 2014

راهنمای جامع اتوکد ۲۰۱۳ Auto CAD 2013

۱۲۹۱۷۷ راهنمای جامع اتوکد ۲۰۱۳ Auto CAD 2013 نویسنده: قاسم حیدری مقدم ناشر: ادبستان چاپ اول/۱۳۹۲ وزیری ۷۲۸ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۶۰۳۶۹ قیمت: ۲۷۵۰۰۰ ادامه مطلب …
جولای 14, 2014

راهنمای جامع اتوکد ۲۰۱۴ Auto CAD2014

۱۳۲۳۱۰ راهنمای جامع اتوکد ۲۰۱۴ نویسنده: قاسم حیدری مقدم ناشر: ادبستان چاپ اول/۱۳۹۳ وزیری ۷۹۴ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۶۰۵۱۲ قیمت: ۳۲۰۰۰۰ ادامه مطلب …
جولای 14, 2014

چگونه با Visual C#2010برنامه بنویسم –ویرایش ۲۰۱۲

۱۲۹۲۴۵ چگونه با VISUALC#2010 برنامه بنویسیم ویرایش ۲۰۱۲ نویسنده : دیتل -دیتل مترجم : بهرام پاشایی ناشر: ادبستان چاپ اول/۱۳۹۲ وزیری ۱۱۸۸ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۶۰۳۲۱ قیمت: ۴۴۰۰۰۰ […]
جولای 12, 2014
آموزش مهارت فنی درجه2 رسم فنی و نقشه کشی ساختمان(معماری)

آموزش مهارت فنی درجه۲ رسم فنی و نقشه کشی ساختمان(معماری)

  آموزش مهارت فنی درجه۲ رسم فنی و نقشه کشی ساختمان(معماری) نویسنده: محمد رضا کاظمیان فر رحلی
جولای 12, 2014
گچ کاری گروه عمران درجه 1و2

گچ کاری گروه عمران درجه ۱و۲

۱۳۲۹۳۳ گچ کاری گروه عمران درجه ۱و۲ نویسنده: ابوالقاسم گرامی نژاد-حمید رضا گرامی نژاد ناشر: اتحاد چاپ اول/۱۳۹۳ وزیری/۱۶۰ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۶۰۴۲۹ قیمت:
جولای 12, 2014
لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 1و 2

لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه ۱و ۲

۱۳۲۵۱۶ لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه ۱و ۲ نویسنده: ابوالقاسم گرامی نژاد-حمید رضا گرامی نژاد ناشر: ادبستان چاپ اول/۱۳۹۳ وزیری/۴۱۶ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۶۰۵۲۹ قیمت: ۱۵۰۰۰۰
جولای 12, 2014

دستورالعمل سرویس و نگهداری فرستنده های پرقدرت تلویزیونی DVB_Tبا نگاهیبه مهندسی نت

۱۳۲۴۳۵ دستورالعمل سرویس و نگهداری فرستنده های پرقدرت تلویزیونی DVB_Tبا نگاهیبه مهندسی نت نویسنده: اداره کل فرستنده های تلویزیونی و رادیووی اف ام ناشر: ادبستان چاپ […]
جولای 12, 2014

در بزم عزیز (منتخب اشعار)

۱۲۹۵۲۹ در بزم عزیز (منتخب اشعار) نویسنده: عزیز اله فرمند آشتیانی ناشر: آیلار-زبان امروز چاپ اول/۱۳۹۳ رقعی ۹۲ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۹۰۲۷۰۳۳ قیمت: ۴۰۰۰۰ ادامه مطلب …
جولای 12, 2014

تکنولوژی هوای فشرده(کمپرسورها و تجهیزات جانبی،مخازن و لوله کشی)

۱۳۲۳۵۱ تکنولوژی هوای فشرده(کمپرسورها و تجهیزات جانبی،مخازن و لوله کشی) نویسنده: علی مرادی ناشر: ادبستان چاپ اول/۱۳۹۳ وزیری ۲۹۶ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۶۰۴۶۸ قیمت: ۱۱۰۰۰۰ ادامه مطلب …
جولای 12, 2014

نشت بندهای گاز خشک اصول،راهنمای کاربرد و سیستم های جانبی

۱۳۲۶۰۴ نشت بندهای گاز خشک اصول،راهنمای کاربرد و سیستم های جانبی نویسنده: مجید رضا شاه حسینی-محمد علی اشجاری اقدم-پری قره داغی ناشر: اتحاد چاپ اول/۱۳۹۳ وزیری […]
جولای 12, 2014

فرهنگ تشریحی –تصویری توربو ماشین

۱۳۲۳۲۸ فرهنگ تشریحی –تصویری توربو ماشین نویسنده: محمد جواد رضایی- آرمیا خواجه ناشر: اتحاد چاپ اول/۱۳۹۳ وزیری ۲۴۸ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۷۰۵۳۵ قیمت: ۱۵۰۰۰۰ ادامه مطلب …
جولای 12, 2014

آموزش پایه کمپرسور گریز از مرکز

۱۳۲۴۲۲ آموزش پایه کمپرسور گریز از مرکز نویسنده: محمد جوادرضایی ناشر: ادبستان چاپ اول/۱۳۹۳ وزیری ۱۶۰ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۶۰۴۷۵ قیمت: ۱۰۰۰۰۰ ادامه مطلب …
جولای 12, 2014

سیستم انژکتور

۱۳۲۶۱۱ سیستم انژکتور نویسنده: ایرج بانی ناشر: آیلار چاپ اول/۱۳۹۳ وزیری ۲۸۰ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۸۰۵۵۸ قیمت: ۱۱۵۰۰۰ ادامه مطلب …
جولای 12, 2014

مکانیک اتومبیل ساده ترین روش آموزش

۱۱۰۸۹۳ مکانیک اتومبیل ساده ترین روش آموزش نویسنده: ایرج بانی ناشر: ادبستان چاپ اول/۱۳۹۳ وزیری ۳۱۲ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۶۰۵۵۰ قیمت: ۱۲۵۰۰۰ ادامه مطلب …
جولای 12, 2014
آناتومی پرده کد استاندارد 95/97/1/3-7

آناتومی پرده کد استاندارد ۹۵/۹۷/۱/۳-۷

۱۳۲۳۳۸ آناتومی پرده کد استاندارد ۹۵/۹۷/۱/۳-۷ نویسنده: فاطمه احمدی ناشر: آیلار چاپ اول/۱۳۹۳ وزیری ۳۲۰ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۸۰۴۸۰ قیمت: ۱۴۰۰۰۰ ادامه مطلب …
جولای 12, 2014
نیاموخته ها در خیاطی همراه با 1000 سوال تشریحی مربیگری و کارآموزی

نیاموخته ها در خیاطی همراه با ۱۰۰۰ سوال تشریحی مربیگری و کارآموزی

۱۳۲۳۰۴ نیاموخته ها در خیاطی همراه با ۱۰۰۰ سوال تشریحی مربیگری و کارآموزی نویسنده: فاطمه احمدی ناشر: ادبستان چاپ اول/۱۳۹۳ وزیری ۶۱۶ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۶۰۴۸۲ قیمت: ۲۲۰۰۰۰ […]
جولای 12, 2014
خودآموز بافت فرش و تابلو فرش های کامپیوتری

خودآموز بافت فرش و تابلو فرش های کامپیوتری

۱۳۲۳۰۳ خودآموز بافت فرش و تابلو فرش های کامپیوتری نویسنده: کبری زمانی ناشر: آیلار چاپ اول/۱۳۹۳ وزیری ۱۴۴ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۸۰۴۹۷ قیمت: ۸۵۰۰۰ ادامه مطلب …
جولای 10, 2014

هندسه ترسیمی

۱۳۲۳۰۸ هندسه ترسیمی نویسنده: فاطمه پری افسای ناشر: آیلار چاپ اول/۱۳۹۳ وزیری ۹۶ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۸۰۵۲۷ قیمت: ۴۵۰۰۰ ادامه مطلب …
جولای 10, 2014

مدیریت و تشکیلات کارگاهی

۱۳۲۳۰۸ مدیریت و تشکیلات کارگاهی نویسنده: فاطمه پری افسای ناشر: ادبستان چاپ اول/۱۳۹۳ وزیری ۷۸ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۶۰۵۴۳ قیمت: ۴۰۰۰۰ ادامه مطلب …
جولای 10, 2014

تئوری حسابداری(سیستم حسابداری : منبع اطلاعات با محتوا)

۱۳۲۳۴۷ تئوری حسابداری(سیستم حسابداری : منبع اطلاعات با محتوا) مترجم: علی پارسائیان ناشر: ادبستان چاپ اول/۱۳۹۳ وزیری ۴۵۶ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۸۰۵۳۶ قیمت: ۱۸۰۰۰۰ ادامه مطلب …
جولای 10, 2014

تجزیه و تحلیل صورت های مالی(تعیین ارزش سهام)

۱۳۲۳۴۸ تجزیه و تحلیل صورت های مالی(تعیین ارزش سهام) مترجم: علی پارسائیان ناشر: آبلار چاپ اول/۱۳۹۳ وزیری ۵۷۶ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۸۰۵۱۰ قیمت: ۲۱۰۰۰۰ ادامه مطلب …
جولای 10, 2014

تبلیغات در بازار خدمات مالی (با تمرکز بر صنعت بانکداری)

۱۳۲۵۷۹ تبلیغات در بازار خدمات مالی (با تمرکز بر صنعت بانکداری) نویسنده: علی سلیمانی بشلی-شهرام رضائی ناشر: آبلار چاپ اول/۱۳۹۳ وزیری ۲۱۶ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۸۰۵۳۴ قیمت: ۸۰۰۰۰ […]
جولای 10, 2014

بازاریابی و بانکداری

۱۳۲۵۷۹ بازاریابی و بانکداری نویسنده: علی سلیمانی بشلی ناشر: اتحاد چاپ اول/۱۳۹۳ وزیری ۲۱۶ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۷۰۵۴۲ قیمت: ۹۰۰۰۰ ادامه مطلب …
جولای 10, 2014

بانکداری شرکتی

۱۳۲۴۴۴ بانکداری شرکتی نویسنده: ابوالفضل جعفری-محسن عباسی-داوود شاهسونی ناشر: آیلار چاپ اول/۱۳۹۳ وزیری ۲۰۰ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۸۰۵۴۱ قیمت: ۹۰۰۰۰ ادامه مطلب …
جولای 10, 2014

بانکداری الکترونیک از زیر ساخت تا کاربرد

۱۳۲۶۰۰ بانکداری الکترونیک از زیر ساخت تا کاربرد نویسنده: منیژه قره چه-معص.مه محمدی پور-مجتبی محمدی پور ناشر: اتحاد چاپ اول/۱۳۹۳ وزیری ۱۱۲ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۷۰۵۵۹ قیمت: ۵۰۰۰۰ […]
جولای 9, 2014

چگونه با Visual C#2012 برنامه بنویسیم

۱۳۲۳۴۴ چگونه با Visual C#2012 برنامه بنویسیم نویسنده: محمدعلی بالافر-بهرام پاشایی ناشر: آیلار چاپ اول/۱۳۸۴ وزیری ۹۲۰ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۸۰۵۰۳ قیمت: ۳۵۰۰۰۰ ادامه مطلب …
جولای 9, 2014
کلید طلایی موتورهای جستجو در وب

کلید طلایی موتورهای جستجو در وب

۱۰۳۶۵۵ کلید طلایی موتورهای جستجو در وب نویسنده: محمد حسن مهدوی ناشر: خانه نشر هزاره چاپ اول/۱۳۸۱ وزیری ۱۵۲ص شابک: ۹۶۴۷۸۲۶۰۰۱ قیمت: ۱۱۰۰۰ ادامه مطلب …
جولای 9, 2014

راهنمای جامع اتوکد ۲۰۱۴

۱۳۲۳۱۰ راهنمای جامع اتوکد ۲۰۱۴ نویسنده: قاسم حیدری مقدم ناشر: ادبستان چاپ اول/۱۳۹۳ وزیری ۷۹۴ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۶۰۵۱۲ قیمت: ۳۲۰۰۰۰ ادامه مطلب …
جولای 9, 2014

کارور فتوشاپ ۱۳کد استاندارد۷۱/۲۵۱۳

۱۳۲۳۸۷ کارور فتوشاپ ۱۳کد استاندارد۷۱/۲۵۱۳ نویسنده: غلامرضا درویشی-عذرا رمج اسمعیلی ناشر: اتحاد چاپ اول/۱۳۹۳ وزیری ۵۰۴ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۷۰۵۰۴ قیمت: ۱۷۵۰۰۰ ادامه مطلب …
جولای 9, 2014

برقکار ساختمان درجه ۱

۱۳۲۴۳۴ برقکار ساختمان درجه ۱ نویسنده: حسن بهره مند-عبداله رضایی ناشر: چاپ اول/۱۳۹۳ وزیری قیمت: ۱۶۰۰۰۰ ادامه مطلب …
جولای 9, 2014
مونتاژ کار و نصاب تابلوهای برق کد استاندارد 51/46/2/3-8

مونتاژ کار و نصاب تابلوهای برق کد استاندارد ۵۱/۴۶/۲/۳-۸

۱۳۲۰۲۸ مونتاژ کار و نصاب تابلوهای برق کد استاندارد ۵۱/۴۶/۲/۳-۸ نویسنده: امیررضا خدایی ناشر: اتحاد چاپ اول/۱۳۹۳ وزیری ۵۹۲ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۷۰۴۸۱ قیمت: ۲۱۰۰۰۰ ادامه مطلب …
جولای 9, 2014
تکنولوزی برق صنعتی به کمک رله های قابل برنامه ریزی PLC

تکنولوزی برق صنعتی به کمک رله های قابل برنامه ریزی PLC

۱۳۲۳۰۵ تکنولوزی برق صنعتی به کمک رله های قابل برنامه ریزی PLC نویسنده: امیررضا خدایی ناشر: اتحاد چاپ اول/۱۳۹۳ وزیری ۸۸ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۷۰۴۷۴ قیمت: ۶۰۰۰۰ ادامه […]
آوریل 27, 2014
مرجع کامل برنامه نویسی به زبان #C

مرجع کامل برنامه نویسی به زبان #C

۱۲۹۱۹۱ مرجع کامل برنامه نویسی به زبان #C مترجم: علیرضا جباریه ناشر: آیلار- اتحاد چاپ اول/۱۳۹۲ وزیری ۶۴۰ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۸۰۳۱۲ قیمت: ۲۵۰۰۰۰ ادامه مطلب …
آوریل 27, 2014

چگونه با C برنامه بنویسیم ویراست ششم

۱۲۴۱۴۱ چگونه با C برنامه بنویسیم ویراست ششم مترجم : بهرام پاشایی ناشر: آیلار-ادبستان چاپ اول/۱۳۹۰ وزیری ۴۴۸ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۸۰۱۱۴ قیمت: ۱۲۰۰۰۰ ادامه مطلب …
آوریل 8, 2014
آموزش گام به گام هنر قالیبافی گلابتون کد استاندارد 7-54/57/2/3

آموزش گام به گام هنر قالیبافی گلابتون کد استاندارد ۷-۵۴/۵۷/۲/۳

۱۳۰۷۴۰ آموزش گام به گام هنر قالیبافی گلابتون کد استاندارد ۷-۵۴/۵۷/۲/۳ نویسنده: کبری زمانی ناشر: اتحاد چاپ دوم/۱۳۹۳ وزیری ۳۲۰ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۷۰۴۴۳ قیمت: ۱۷۵۰۰۰ ادامه مطلب […]
آوریل 8, 2014
1001سوال هنر سفالگری لعاب ،کاشی و سرامیک

۱۰۰۱سوال هنر سفالگری لعاب ،کاشی و سرامیک

۱۰۳۵۹۳ ۱۰۰۱سوال هنر سفالگری لعاب ،کاشی و سرامیک نویسنده: ابوالقاسم گرامی نژاد ناشر: آیلار چاپ اول/۱۳۸۲ وزیری ۲۲۴ص شابک: ۹۶۴۶۵۱۵۹۷۵ قیمت: ۱۵۰۰۰ ادامه مطلب …
آوریل 8, 2014
هنر سفالگری لعاب ،کاشی و سرامیک

هنر سفالگری لعاب ،کاشی و سرامیک

۱۰۳۷۹۱ هنر سفالگری لعاب ،کاشی و سرامیک نویسنده: ابوالقاسم گرامی نژاد ناشر: اتحاد چاپ اول/۱۳۸۳ وزیری ۲۳۲ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۵۶۰۲۸۹۳ قیمت: ۲۳۰۰۰ ادامه مطلب …
آوریل 8, 2014
گنجینه اسرار هنر 1

گنجینه اسرار هنر ۱

۱۱۰۰۴۴ گنجینه اسرار هنر ۱ نویسنده: مهین اسماعیل پور ناشر: ادبستان-آیلار چاپ اول/۱۳۸۶ وزیری ۸۰ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۹۴۵۶ قیمت: ۴۰۰۰۰ ادامه مطلب …
آوریل 8, 2014
طراحی لباس زنانه کد استاندارد 7-91/44/1/1 و7-91/44/1/2/3

طراحی لباس زنانه کد استاندارد ۷-۹۱/۴۴/۱/۱ و۷-۹۱/۴۴/۱/۲/۳

۱۲۶۳۶۵ طراحی لباس زنانه کد استاندارد ۷-۹۱/۴۴/۱/۱ و۷-۹۱/۴۴/۱/۲/۳ نویسنده: معصومه محمدی القار ناشر: ادبستان-آیلار چاپ دوم/۱۳۸۷ وزیری ۲۷۲ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۸۵۱۰ قیمت: ۴۰۰۰۰ ادامه مطلب …
آوریل 8, 2014
شکوفایی هنر قلاب بافی کداستاندار 7-95/41

شکوفایی هنر قلاب بافی کداستاندار ۷-۹۵/۴۱

۱۰۳۵۹۶ شکوفایی هنر قلاب بافی کداستاندار ۷-۹۵/۴۱ نویسنده: مرحمت بنیاد پور ناشر: اتحاد وزیری شابک: قیمت: ادامه مطلب …
آوریل 8, 2014
سرمه دوزی ویرایش جدید کداستاندار 7-95/90/2/2 و 7-95/90/1/2

سرمه دوزی ویرایش جدید کداستاندار ۷-۹۵/۹۰/۲/۲ و ۷-۹۵/۹۰/۱/۲

۱۰۳۶۰۲ سرمه دوزی ویرایش جدید کداستاندار ۷-۹۵/۹۰/۲/۲ و ۷-۹۵/۹۰/۱/۲ نویسنده: مرحمت بنیاد پور ناشر: ادبستان چاپ اول/۱۳۹۱ وزیری ۶۴ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۹۱۳۵ قیمت: ۳۵۰۰۰ ادامه مطلب …
آوریل 8, 2014
چهل تکه دوزی کد استاندارد 7-95/69/1/3

چهل تکه دوزی کد استاندارد ۷-۹۵/۶۹/۱/۳

۱۱۴۴۲۰ چهل تکه دوزی کد استاندارد ۷-۹۵/۶۹/۱/۳ نویسنده: ملیحه خسروی (چهارمنار) ناشر: اتحاد-آیلار چاپ اول/۱۳۸۷ وزیری ۱۱۲ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۸۳۶۱۲ قیمت: ۵۰۰۰۰ ادامه مطلب …
آوریل 8, 2014
آموزش خیاطی آسان بدون الگو فقط با متر و قیچی

آموزش خیاطی آسان بدون الگو فقط با متر و قیچی

۱۲۶۳۶۵ آموزش خیاطی آسان بدون الگو فقط با متر و قیچی نویسنده: معصومه فارسون ناشر: ادبستان-آیلار چاپ اول/۱۳۹۰ رحلی ۱۷۶ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۶۰۲۴۶ قیمت: ۱۲۵۰۰۰ ادامه مطلب […]
آوریل 8, 2014
خودآموز راسته دوزی همراه با آزمون های چهارگزینه ای

خودآموز راسته دوزی همراه با آزمون های چهارگزینه ای

۱۱۲۵۹۷ خودآموز راسته دوزی همراه با آزمون های چهارگزینه ای نویسنده: شکوه بدریان ناشر: آیلار-پیام فن چاپ اول/۱۳۹۰ وزیری ۲۱۶ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۸۰۰۵۳ قیمت: ۷۰۰۰۰ ادامه مطلب […]
آوریل 8, 2014
خودآموز عروسک دوزی و عروسک سازی کد استاندارد9-49/42/1/1

خودآموز عروسک دوزی و عروسک سازی کد استاندارد۹-۴۹/۴۲/۱/۱

۱۱۴۴۴۶ خودآموز عروسک دوزی و عروسک سازی کد استاندارد۹-۴۹/۴۲/۱/۱ نویسنده: فاطمه احمدی ناشر: اتحاد-آیلار چاپ دوم/۱۳۹۱ وزیری ۳۳۶ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۸۵۹۶ قیمت: ۸۰۰۰۰ ادامه مطلب …
آوریل 8, 2014
خود آموز قلاب بافی (تور بافی) کد استاندارد 9-59/41/1/2

خود آموز قلاب بافی (تور بافی) کد استاندارد ۹-۵۹/۴۱/۱/۲

۱۱۴۲۲۸ خود آموز قلاب بافی (تور بافی) کد استاندارد ۹-۵۹/۴۱/۱/۲ نویسنده: فاطمه احمدی ناشر: اتحاد-آیلار چاپ چهارم/۱۳۹۳ وزیری ۱۶۰ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۸۳۵۷۵ قیمت: ۸۰۰۰۰ ادامه مطلب …
آوریل 8, 2014
خود آموز بافندگی با دست (دومیل) کد استاندارد 7-55/5

خود آموز بافندگی با دست (دومیل) کد استاندارد ۷-۵۵/۵

۱۱۴۲۷۲ خود آموز بافندگی با دست (دومیل) کد استاندارد ۷-۵۵/۵ نویسنده: فاطمه احمدی ناشر: ادبستان-اتحاد چاپ سوم/۱۳۹۲ وزیری ۱۳۶ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۹۶۱۶ قیمت: ۶۰۰۰۰ ادامه مطلب …
آوریل 8, 2014
اولین دوره آموزش دوخت لباس زیر به روش متریک (جلد دوم)

اولین دوره آموزش دوخت لباس زیر به روش متریک (جلد دوم)

۱۰۱۵۸۰ اولین دوره آموزش دوخت لباس زیر به روش متریک (جلد دوم) نویسنده: فرشته جوام (گنجینه) ناشر: آیلار-اتحاد چاپ دوم/۱۳۸۷ وزیری ۸۰ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۸۴۴۲ قیمت: ۲۰۰۰۰ […]
آوریل 8, 2014
اولین دوره آموزش دوخت لباس زیر به روش متریک (جلد اول)

اولین دوره آموزش دوخت لباس زیر به روش متریک (جلد اول)

۱۰۳۶۰۱ اولین دوره آموزش دوخت لباس زیر به روش متریک (جلد اول) نویسنده: فرشته جوام (گنجینه) ناشر: ادبستان چاپ دوم/۱۳۸۷ وزیری ۹۶ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۹۱۳۵ قیمت: ۱۵۰۰۰ […]
آوریل 8, 2014
ابریشم دوزی گلدوزی ایرانی کد استاندارد 7-95/99/1/1

ابریشم دوزی گلدوزی ایرانی کد استاندارد ۷-۹۵/۹۹/۱/۱

۱۱۴۳۰ ابریشم دوزی گلدوزی ایرانی کد استاندارد ۷-۹۵/۹۹/۱/۱ نویسنده: اکرم یازرلو-صدیقه کاظمی ناشر: آیلار-ادبستان چاپ دوم/۱۳۸۸ وزیری ۱۲۸ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۸۶۲۶ قیمت: ۵۰۰۰۰ ادامه مطلب …
آوریل 8, 2014
آموزش کانوا باف ماشینی کد استاندارد 7-1/55

آموزش کانوا باف ماشینی کد استاندارد ۷-۱/۵۵

۱۰۳۵۹۸ آموزش کانوا باف ماشینی کد استاندارد ۷-۱/۵۵ نویسنده: سولماز امینی ناشر: آیلار چاپ سوم/۱۳۹۲ وزیری ۲۵۶ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۸۰۴۶ قیمت: ۱۰۰۰۰۰ ادامه مطلب …
آوریل 8, 2014
عکاسی دیجیتال

عکاسی دیجیتال

۱۰۳۵۳۲ عکاسی دیجیتال نویسنده: رامین مولاناپور ناشر: اتحاد چاپ اول/۱۳۸۹ وزیری ۴۰۰ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۸۳۸۳۴ قیمت: ۱۵۰۰۰۰ ادامه مطلب …
آوریل 8, 2014
مجموعه سئوالات تشریحی عکاسی کد استاندارد 1-63-17

مجموعه سئوالات تشریحی عکاسی کد استاندارد ۱-۶۳-۱۷

۱۱۸۰۸۵ مجموعه سئوالات تشریحی عکاسی دیجیتال کد استاندارد ۱-۶۳-۱۷ نویسنده: همایون ابراهیمی ناشر: آیلار-ادبستان چاپ دوم/۱۳۸۹ وزیری ۲۵۶ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۸۶۱۹ قیمت: ۵۰۰۰۰ ادامه مطلب …
آوریل 8, 2014
مجموعه سئوالات تشریحی عکاسی دیجیتال کد استاندارد 1-63-17

مجموعه سئوالات تشریحی عکاسی دیجیتال کد استاندارد ۱-۶۳-۱۷

۱۱۸۱۴۱ مجموعه سئوالات تشریحی عکاسی دیجیتال کد استاندارد ۱-۶۳-۱۷ نویسنده: همایون ابراهیمی ناشر: اتحاد-ادبستان چاپ دوم/۱۳۸۹ وزیری ۲۵۶ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۸۳۶۲۹ قیمت: ۵۰۰۰۰ ادامه مطلب …
آوریل 8, 2014
مجموعه کامل آزمونهای چهار گزینه ای عکاسی دیجیتال

مجموعه کامل آزمونهای چهار گزینه ای عکاسی دیجیتال

۱۱۹۱۳۴ مجموعه کامل آزمونهای چهار گزینه ای عکاسی دیجیتال نویسنده: همایون ابراهیمی ناشر: اتحاد-ادبستان چاپ /۱۳۹۲ وزیری ۱۱۲ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۹۸۱۴ قیمت: ۴۵۰۰۰ ادامه مطلب …
آوریل 8, 2014
اصول علمی و کاربردی عکاسی رنگی 1و2 کد استاندارد 1-63-17

اصول علمی و کاربردی عکاسی رنگی ۱و۲ کد استاندارد ۱-۶۳-۱۷

۱۱۶۲۰۱ اصول علمی و کاربردی عکاسی رنگی ۱و۲ کد استاندارد ۱-۶۳-۱۷ نویسنده: همایون ابراهیمی ناشر: آیلار چاپ سوم/۱۳۹۱ وزیری ۲۸۰ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۸۵۸۹ قیمت: ۱۰۰۰۰۰ ادامه مطلب […]
آوریل 8, 2014
مجموعه سئوالات چهار گزینه ای اصول علمی و کاربردی عکاسی کد استاندارد 1-63-63-2/1

مجموعه سئوالات چهار گزینه ای اصول علمی و کاربردی عکاسی کد استاندارد ۱-۶۳-۶۳-۲/۱

۱۲۲۸۶۸ مجموعه سئوالات چهار گزینه ای اصول علمی و کاربردی عکاسی کد استاندارد ۱-۶۳-۶۳-۲/۱ نویسنده: همایون ابراهیمی ناشر: آیلار-ادبستان چاپ اول/۱۳۸۹ وزیری ۱۱۲ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۹۶۰۹ قیمت: […]
آوریل 8, 2014
مجموعه کامل سئوالات چهارگزینه ای کارگردانی

مجموعه کامل سئوالات چهارگزینه ای کارگردانی

۱۲۴۴۶۱ مجموعه کامل سئوالات چهارگزینه ای کارگردانی نویسنده: همایون ابراهیمی ناشر: آیلار-ادبستان چاپ اول/۱۳۹۰ وزیری ۱۳۶ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۸۰۱۳۸ قیمت: ۳۶۰۰۰ ادامه مطلب …
آوریل 8, 2014

مبانی مدیریت و کنترل پروژه

۱۲۹۹۷۷ مبانی مدیریت و کنترل پروژه نویسنده: علیرضا آل آقا-آریو برزین کورنگ ناشر: اتحاد چاپ اول/۱۳۹۲ وزیری ۲۸۸ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۷۰۴۱۲ قیمت: ۱۱۵۰۰۰ ادامه مطلب …
آوریل 8, 2014

مدیریت بازاریابی ویرایش ۱۴(۲۰۱۳)

۱۳۰۸۵۸ مدیریت بازاریابی ویرایش ۱۴(۲۰۱۳) نویسنده: فیلیپ کاتلر-کوین لین کلر مترجم: علی پارسائیان ناشر: اتحاد چاپ اول/۱۳۹۲ رحلی ۷۰۸ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۷۰۴۶۷ قیمت: ۴۷۵۰۰۰ ادامه مطلب …
آوریل 8, 2014

پرداخت الکترونیکی

۱۳۰۷۴۷ پرداخت الکترونیکی نویسنده: مهدی فاتحی-علیرضا آل آقا ناشر: آیلار چاپ دوم/۱۳۹۲ وزیری ۱۶۰ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۸۰۴۶۶ قیمت: ۸۰۰۰۰ ادامه مطلب …
آوریل 8, 2014

تجارت سیار (۱۳)

۱۲۱۹۹۹ تجارت سیار (۱۳) نویسنده: لیلاحاجی اسماعیلی-زینب برهانی فرد-محمد علی آراسته ناشر: ادبستان-آتی نگر چاپ اول/۱۳۸۹ رقعی ۲۱۶ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۹۹۲۰ قیمت: ۵۰۰۰۰ ادامه مطلب …
آوریل 8, 2014

امنیت اطلاعات (۱۲)

۱۲۱۳۱۳ امنیت اطلاعات (۱۲) نویسنده: رامین مولاناپور ناشر: ادبستان-آتی نگر چاپ اول/۱۳۸۹ رقعی ۱۲۸ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۹۸۹۰ قیمت: ۳۰۰۰۰ ادامه مطلب …
آوریل 8, 2014

تجارت الکتریکی (۱۱)

۱۲۱۰۲۳ تجارت الکتریکی (۱۱) نویسنده: رامین مولاناپور ناشر: آیلار-آتی نگر چاپ اول/۱۳۸۹ رقعی ۱۰۴ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۸۸۸۶ قیمت: ۲۵۰۰۰ ادامه مطلب …
آوریل 8, 2014
مسائل اخلاقی و اجتماعی در فناوری اطلاعات (10)

مسائل اخلاقی و اجتماعی در فناوری اطلاعات (۱۰)

۱۲۱۰۲۴ مسائل اخلاقی و اجتماعی در فناوری اطلاعات (۱۰) نویسنده: لیلا ملکان ناشر: اتحاد-آتی نگر چاپ اول/۱۳۸۹ رقعی ۱۰۰ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۸۳۸۹۶ قیمت: ۲۵۰۰۰ ادامه مطلب …
آوریل 8, 2014
مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات (9)

مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات (۹)

۱۲۱۱۳۱ مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات (۹) نویسنده: رامین مولاناپور ناشر: ادبستان-آتی نگر چاپ اول/۱۳۸۹ رقعی ۱۲۰ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۹۸۶۹ قیمت: ۲۷۵۰۰ ادامه مطلب …
آوریل 8, 2014

کسب کار الکتریکی (۸)

۱۲۱۱۳۰ کسب کار الکتریکی (۸) نویسنده: رامین مولاناپور-مهران کرمی ناشر: آیلار-آتی نگر چاپ اول/۱۳۸۹ رقعی ۱۲۸ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۸۸۷۹ قیمت: ۲۷۵۰۰ ادامه مطلب …
آوریل 8, 2014
ارتباطات راه درو اینترنت و فناوری بی سیم (7)

ارتباطات راه درو اینترنت و فناوری بی سیم (۷)

۱۲۱۱۲۹ ارتباطات راه درو اینترنت و فناوری بی سیم (۷) نویسنده: رامین مولاناپور ناشر: اتحاد-آتی نگر چاپ اول/۱۳۸۹ رقعی ۱۲۸ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۸۳۸۶۵ قیمت: ۲۷۵۰۰ ادامه مطلب […]
آوریل 8, 2014

بازاریابی الکتریکی (۶)

۱۲۱۰۲۲ بازاریابی الکتریکی (۶) نویسنده: رامین مولاناپور ناشر: اتحاد-آتی نگر چاپ اول/۱۳۸۹ رقعی ۱۱۲ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۸۳۸۵۸ قیمت: ۲۵۰۰۰ ادامه مطلب …
آوریل 8, 2014

زیر ساخت فناوری اطلاعات (۵)

۱۲۱۱۲۸ زیر ساخت فناوری اطلاعات (۵) نویسنده: رامین مولاناپور ناشر: ادبستان-آتی نگر چاپ اول/۱۳۸۹ رقعی ۱۴۰ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۹۸۷۶ قیمت: ۳۰۰۰۰ ادامه مطلب …
آوریل 8, 2014
مدیریت الکتریکی زنجیره تامین و ارتباط با مشتری (4)

مدیریت الکتریکی زنجیره تامین و ارتباط با مشتری (۴)

۱۲۱۰۲۱ مدیریت الکتریکی زنجیره تامین و ارتباط با مشتری (۴) نویسنده: مهران کرمی -معصومه کرمی ناشر: آیلار-آتی نگر چاپ اول/۱۳۸۹ رقعی ۱۰۴ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۸۳۸۸۹ قیمت: ۲۵۰۰۰ […]
آوریل 8, 2014
مدیریت دانش و سیستم های تصمیم یار (3)

مدیریت دانش و سیستم های تصمیم یار (۳)

۱۲۱۳۱۲ مدیریت دانش و سیستم های تصمیم یار (۳) نویسنده: مهران کرمی ناشر: اتحاد-آتی نگر چاپ اول/۱۳۸۹ رقعی ۱۱۲ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۸۳۸۷۲ قیمت: ۲۵۰۰۰ ادامه مطلب …
آوریل 8, 2014

مزیت رقابتی فناوری اطلاعات (۲)

۱۲۱۱۲۷ مزیت رقابتی فناوری اطلاعات (۲) نویسنده: مهران کرمی ناشر: آیلار-آتی نگر چاپ اول/۱۳۸۹ رقعی ۱۰۴ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۸۸۶۲ قیمت: ۲۵۰۰۰ ادامه مطلب …
آوریل 8, 2014

هوش تجاری (۱)

۱۲۱۰۲۵ هوش تجاری (۱) نویسنده: رامین مولاناپور ناشر: آیلار-آتی نگر چاپ اول/۱۳۸۹ رقعی ۹۶ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۸۸۹۳ قیمت: ۲۵۰۰۰ ادامه مطلب …
آوریل 8, 2014

روان شناسی سازمانی

۱۰۱۰۹۹ روان شناسی سازمانی نویسنده: بابک حسین خلج ناشر: اتحاد چاپ اول/۱۳۸۶ وزیری ۳۰۴ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۸۳۳۶۰ قیمت: ۴۵۰۰۰ ادامه مطلب …
آوریل 8, 2014

مدیریت اجرائی در مدارس

۱۰۶۹۲۹ مدیریت اجرائی در مدارس نویسنده: داود معنیان -سودابه بصیری-پری ناز بنی سی ناشر: آیلار چاپ اول/۱۳۸۵ وزیری ۲۴۶ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۸۲۷۵ قیمت: ۲۰۰۰۰ ادامه مطلب …
آوریل 8, 2014

مقدمه ای بر رفتار سازمانی

۱۰۱۰۷۰ مقدمه ای بر رفتار سازمانی نویسنده: داود معنیان-هنگامه اسکندری -پری ناز بنی سی ناشر: ادبستان چاپ اول/۱۳۸۵ وزیری ۲۰۰ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۹۳۵۷ قیمت: ۲۰۰۰۰ ادامه مطلب […]
آوریل 8, 2014
کامل ترین مجموعه سئوالات چهارگزینه ای و تشریحی تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی

کامل ترین مجموعه سئوالات چهارگزینه ای و تشریحی تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی

۱۲۴۶۶۰ کامل ترین مجموعه سئوالات چهارگزینه ای و تشریحی تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی نویسنده: مجید عموزاد خلیلی ناشر: اتحاد چاپ اول/۱۳۹۰ وزیری ۱۴۴ص […]
آوریل 8, 2014
کامل ترین مجموعه سئوالات چهارگزینه ای و تشریحی مبانی سازمان و مدیریت

کامل ترین مجموعه سئوالات چهارگزینه ای و تشریحی مبانی سازمان و مدیریت

۱۲۵۳۵۹ کامل ترین مجموعه سئوالات چهارگزینه ای و تشریحی مبانی سازمان و مدیریت نویسنده: مجید عموزاد خلیلی-رمضان غلامی اواتی ناشر: اتحاد-آیلار چاپ اول/۱۳۸۹ وزیری ۱۵۲ص شابک: […]
آوریل 8, 2014
کامل ترین مجموعه سئوالات چهارگزینه ای و تشریحی تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها

کامل ترین مجموعه سئوالات چهارگزینه ای و تشریحی تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها

۱۲۴۴۳۲ کامل ترین مجموعه سئوالات چهارگزینه ای و تشریحی تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها نویسنده: مجید عموزاد خلیلی ناشر: اتحاد چاپ اول/۱۳۹۰ وزیری […]
آوریل 8, 2014
کامل ترین مجموعه سئوالات چهارگزینه ای و تشریحی مباحث ویژه در مدیریت دولتی

کامل ترین مجموعه سئوالات چهارگزینه ای و تشریحی مباحث ویژه در مدیریت دولتی

۱۲۴۴۳۳ کامل ترین مجموعه سئوالات چهارگزینه ای و تشریحی مباحث ویژه در مدیریت دولتی نویسنده: مجید عموزاد خلیلی ناشر: اتحاد چاپ اول/۱۳۹۰ وزیری ۱۴۴ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۷۰۰۸۵ […]
آوریل 8, 2014

امواج زمان تحولات دراز مدت و روابط بین الملل

۱۲۶۹۹۴ امواج زمان تحولات دراز مدت و روابط بین الملل نویسنده: سید محمود هاشمی-رحمان پرورش فاطمه شعیبی ناشر: اتحاد-ادبستان چاپ اول/۱۳۹۱ وزیری ۲۹۶ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۷۰۲۲۱ قیمت: […]
آوریل 8, 2014
کتاب جامع لیزینگ جلددوم:لیزینگ در بانکداری اسلامی

کتاب جامع لیزینگ جلددوم:لیزینگ در بانکداری اسلامی

۱۲۹۵۲۸ کتاب جامع لیزینگ جلددوم:لیزینگ در بانکداری اسلامی نویسنده: فرهاد حنیفی-کارشناسان شرکت لیزینگ پارسیان ناشر: اتحاد-شرکت لیزینگ پارسیان چاپ اول/۱۳۹۲ وزیری ۱۶۴ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۷۰۳۹۹ قیمت: ۱۱۰۰۰۰ […]
آوریل 8, 2014

مدیریت استراتژیک منابع انسانی

۱۲۷۱۵۱ مدیریت استراتژیک منابع انسانی نویسنده: زین العابدین رحمانی-مجید عموزاد خلیلی رمضان غلامی اواتی ناشر: اتحاد-آیلار چاپ اول/۱۳۹۱ وزیری ۲۴۰ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۷۰۲۹۰ قیمت: ۸۰۰۰۰ ادامه مطلب […]
آوریل 8, 2014

مبانی سازمان و مدیریت

۱۲۷۱۴۶ مبانی سازمان و مدیریت نویسنده: علی حسین امامی ناشر: آیلار-ادبستان چاپ اول/۱۳۹۱ وزیری ۲۵۶ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۸۰۲۶۸ قیمت: ۹۰۰۰۰ ادامه مطلب …
آوریل 8, 2014

اصول مدیریت

۱۱۷۹۹۲ اصول مدیریت نویسنده: علی حسین امامی ناشر: اتحاد چاپ چهارم/۱۳۹۲ وزیری ۱۰۴ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۸۳۷۵۹ قیمت: ۳۰۰۰۰ ادامه مطلب …
آوریل 8, 2014
3200 سئوال چهارگزینه ای آزمونهای برگزار شده تئوری های مدیریت

۳۲۰۰ سئوال چهارگزینه ای آزمونهای برگزار شده تئوری های مدیریت

۱۲۹۱۱۴ ۳۲۰۰ سئوال چهارگزینه ای آزمونهای برگزار شده تئوری های مدیریت نویسنده: سید علی اکبر افجه ای ناشر: ادبستان چاپ اول/۱۳۹۲ وزیری ۵۲۹ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۶۰۳۵۲ قیمت: […]
آوریل 8, 2014

خلاقیت در بازاریابی خدمات بانکی

۱۲۷۷۷۴ خلاقیت در بازاریابی خدمات بانکی نویسنده: علی سلیمانی بشلی ناشر: اتحاد چاپ اول/۱۳۹۱ وزیری ۲۴۸ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۷۰۳۱۳ قیمت: ۹۰۰۰۰ ادامه مطلب …
آوریل 8, 2014

بازاریابی خدمات بانکی

۱۲۸۱۴۷ بازاریابی خدمات بانکی نویسنده: علی سلیمانی بشلی-رضا اکبری اصل ناشر: اتحاد چاپ اول/۱۳۹۱ وزیری ۲۴۲ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۷۰۳۴۴ قیمت: ۱۰۰۰۰۰ ادامه مطلب …
آوریل 8, 2014

مدیریت سرمایه گذاری

۱۱۶۲۱۹ مدیریت سرمایه گذاری نویسنده: مجید شریعت پناهی-ابوالفضل جعفری ناشر: اتحاد چاپ پنجم/۱۳۹۲ وزیری ۵۲۸ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۸۳۶۸۱ قیمت: ۱۷۵۰۰۰ ادامه مطلب …
آوریل 8, 2014

مدیریت مالی ۲

۱۱۶۳۲۲ مدیریت مالی ۲ نویسنده: مجید شریعت پناهی ناشر: ادبستان چاپ اول /۱۳۸۸ وزیری ۶۰۴ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۹۷۰۸ قیمت: ۹۰۰۰۰ ادامه مطلب …
آوریل 8, 2014
عملیاتی کردن استراتژی مدیریت اثر بخش اجرا و تغییر

عملیاتی کردن استراتژی مدیریت اثر بخش اجرا و تغییر

۱۲۲۴۷۹ عملیاتی کردن استراتژی مدیریت اثر بخش اجرا و تغییر نویسنده: نادر مظلاومی-شهرام خلیل نژاد-علیرضا هاشمی ناشر: ادبستان-اتحاد چاپ اول /۱۳۸۹ وزیری ۳۶۸ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۹۹۹۹ قیمت: […]
آوریل 8, 2014

اصول حسابداری ۳

۱۱۴۳۴۰ اصول حسابداری ۳ نویسنده: فرخ برزیده – مجید شریعت پناهی ناشر: ادبستان چاپ دوم/۱۳۹۲ وزیری ۵۲۶ص شابک: ۹۶۴۹۱۴۲۸۶x قیمت: ۲۰۰۰۰۰ ادامه مطلب …
آوریل 8, 2014

حسابداری مالیاتی

۱۲۷۶۷۱ حسابداری مالیاتی نویسنده: مهران قاسم نیا -بهمن بنی مهد ناشر: چاپ اول/۱۳۹۱ رحلی ۳۸۴ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۸۰۲۹۹ قیمت: ۲۱۰۰۰۰ ادامه مطلب …
آوریل 8, 2014

حسابداری میانه ۲

۱۲۲۳۴۰ حسابداری میانه ۲ نویسنده: جوادبستانیان-قاسم بولو ناشر: اتحاد-آیلار چاپ دوم/۱۳۹۲ وزیری ۳۶۰ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۸۳۹۸۸ قیمت: ۱۵۰۰۰۰ ادامه مطلب …
آوریل 8, 2014

تکنیک های نمونه گیری جلد دوم

۱۱۰۹۰۶ تکنیک های نمونه گیری جلد دوم نویسنده: عباس صالح اردستانی-محمدرضا سعدی ناشر: ادبستان-آیلار چاپ اول/۱۳۸۶ وزیری ۲۸۸ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۹۴۸۷ قیمت: ۳۰۰۰۰ ادامه مطلب …
آوریل 8, 2014

تکنیک های نمونه گیری جلد اول

۱۰۱۰۱۱ تکنیک های نمونه گیری جلد اول نویسنده: عباس صالح اردستانی-محمدرضا سعدی ناشر: اتحاد چاپ دوم/۱۳۸۸ وزیری ۲۷۶ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۸۳۲۷۸ قیمت: ۴۵۰۰۰ ادامه مطلب …
آوریل 8, 2014
اصول بازاریابی جلد دوم ویرایش هشتم 1999

اصول بازاریابی جلد دوم ویرایش هشتم ۱۹۹۹

۱۰۳۷۴۵ اصول بازاریابی جلد دوم ویرایش هشتم ۱۹۹۹ نویسنده: علی پارسائیان ناشر: آیلار چاپ هفتم/۱۳۹۰ وزیری ۵۸۴ص شابک: ۹۶۴۶۵۱۵۳۹۸ قیمت: ۱۳۵۰۰۰ ادامه مطلب …
آوریل 8, 2014
اصول بازاریابی جلد اول ویرایش هشتم 1999

اصول بازاریابی جلد اول ویرایش هشتم ۱۹۹۹

۱۱۲۲۱۷ اصول بازاریابی جلد اول ویرایش هشتم ۱۹۹۹ نویسنده: علی پارسائیان ناشر: ادبستان چاپ نهم/۱۳۹۰ وزیری ۴۹۶ص شابک: ۹۶۴۶۶۷۳۳۷۶ قیمت: ۲۰۰۰۰۰ ادامه مطلب …
آوریل 8, 2014
راهنما و حل تمرین ریاضیات عمومی اقتصاد-مدیریت -حسابداری

راهنما و حل تمرین ریاضیات عمومی اقتصاد-مدیریت -حسابداری

۱۲۲۳۹۳ راهنما و حل تمرین ریاضیات عمومی اقتصاد-مدیریت -حسابداری نویسنده: عباس صالح اردستانی-معصومه پهلوانی قمی- زهره اندستا ناشر: آیلار-ادبستان چاپ اول/۱۳۸۹ وزیری ۵۲۰ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۸۹۷۸ قیمت: […]
آوریل 8, 2014
ریاضیات عمومی اقتصاد-مدیریت -حسابداری

ریاضیات عمومی اقتصاد-مدیریت -حسابداری

۱۱۴۸۴۳ ریاضیات عمومی اقتصاد-مدیریت -حسابداری نویسنده: عباس صالح اردستانی-معصومه پهلوانی قمی ناشر: اتحاد-آیلار چاپ اول/۱۳۸۹ وزیری ۵۴۴ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۷۰۰۰۹ قیمت: ۱۲۵۰۰۰ ادامه مطلب …
آوریل 8, 2014
آمار برای مدیریت جلد دوم ویرایش هفتم

آمار برای مدیریت جلد دوم ویرایش هفتم

۱۱۸۷۰۶ آمار برای مدیریت جلد دوم ویرایش هفتم نویسنده: محمد رضا سعدی -عباس صالح اردستانی ناشر: اتحاد-آیلار چاپ دوم/۱۳۹۲ وزیری ۶۱۰ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۸۸۲۴ قیمت: ۲۲۰۰۰۰ ادامه […]
آوریل 8, 2014
آمار برای مدیریت جلد اول ویرایش هفتم

آمار برای مدیریت جلد اول ویرایش هفتم

۱۱۴۳۴۱ آمار برای مدیریت جلد اول ویرایش هفتم نویسنده: محمد رضا سعدی -عباس صالح اردستانی ناشر: اتحاد-آیلار چاپ دوم/۱۳۹۰ وزیری ۵۴۴ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۸۳۶۴۳ قیمت: ۱۲۵۰۰۰ ادامه […]
آوریل 8, 2014
تحقیق بازاریابی سنجش و روش جلد دوم -ویرایش جدید

تحقیق بازاریابی سنجش و روش جلد دوم -ویرایش جدید

۱۱۸۴۸۶ تحقیق بازاریابی سنجش و روش جلد دوم -ویرایش جدید نویسنده: محمد رضا سعدی -عباس صالح اردستانی ناشر: ادبستان چاپ دوم/۱۳۹۱ وزیری ۵۲۸ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۹۷۶۶ قیمت: […]
آوریل 8, 2014
تحقیق بازاریابی سنجش و روش جلد اول -ویرایش جدید

تحقیق بازاریابی سنجش و روش جلد اول -ویرایش جدید

۱۱۸۴۸۶ تحقیق بازاریابی سنجش و روش جلد اول -ویرایش جدید نویسنده: محمد رضا سعدی -عباس صالح اردستانی ناشر: اتحاد چاپ دوم/۱۳۹۱ وزیری ۵۶۰ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۸۳۷۴۲ قیمت: […]
آوریل 8, 2014
رفتار مصرف کننده عوامل درونی و بیرونی - ویرایش سوم

رفتار مصرف کننده عوامل درونی و بیرونی – ویرایش سوم

۱۱۰۹۰۷ رفتار مصرف کننده عوامل درونی و بیرونی – ویرایش سوم نویسنده: محمد رضا سعدی -عباس صالح اردستانی ناشر: اتحاد-آیلار چاپ پنجم/۱۳۹۲ وزیری ۵۶۷ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۸۳۴۷۶ […]
آوریل 8, 2014
دسترسی سریع به اصول بازاریابی2012 ویرایش چهاردهم -جلد اول و دوم

دسترسی سریع به اصول بازاریابی۲۰۱۲ ویرایش چهاردهم -جلد اول و دوم

۱۲۸۴۰۳ دسترسی سریع به اصول بازاریابی۲۰۱۲ ویرایش چهاردهم -جلد اول و دوم نویسنده: محمد رضا سعدی -عباس صالح اردستانی ناشر: اتحاد چاپ اول/۱۳۹۲ وزیری ۷۲۵ص شابک: […]
آوریل 8, 2014
اصول بازاریابی جلد دوم ویرایش چهاردهم 2012-

اصول بازاریابی جلد دوم ویرایش چهاردهم ۲۰۱۲-

۱۲۸۴۰۲ اصول بازاریابی جلد دوم ویرایش چهاردهم ۲۰۱۲- نویسنده: محمد رضا سعدی -عباس صالح اردستانی ناشر: آیلار چاپ اول/۱۳۹۲ وزیری ۷۲۸ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۸۰۳۵۰ قیمت: ۲۵۰۰۰۰ ادامه […]
آوریل 8, 2014
اصول بازاریابی جلد اول ویرایش چهاردهم 2012-

اصول بازاریابی جلد اول ویرایش چهاردهم ۲۰۱۲-

۱۲۸۴۰۱ اصول بازاریابی جلد اول ویرایش چهاردهم ۲۰۱۲- نویسنده: محمد رضا سعدی -عباس صالح اردستانی ناشر: آیلار چاپ اول/۱۳۹۲ وزیری ۶۳۲ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۸۰۳۷۴ قیمت: ۲۲۵۰۰۰ ادامه […]
مارس 19, 2014
مجموعه کامل سئوالات تشریحی کارگردانی

مجموعه کامل سئوالات تشریحی کارگردانی

۱۲۲۳۵۱ مجموعه کامل سئوالات تشریحی کارگردانی نویسنده: همایون ابراهیمی ناشر: آیلار-اتحاد چاپ اول/۱۳۸۹ وزیری ۳۱۶ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۸۹۵۴ قیمت: ۵۰۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 19, 2014
مبانی تدوین1 کد استاندار 1-63-63/1/1

مبانی تدوین۱ کد استاندار ۱-۶۳-۶۳/۱/۱

۱۲۲۴۸۴ مبانی تدوین۱ کد استاندار ۱-۶۳-۶۳/۱/۱ نویسنده: همایون ابراهیمی ناشر: اتحاد-ادبستان چاپ اول/۱۳۸۹ وزیری ۳۵۲ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۸۳۹۲۶ قیمت: ۷۰۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 19, 2014
مجموعه کامل سئوالات چهارگزینه ای سینما

مجموعه کامل سئوالات چهارگزینه ای سینما

۱۲۲۳۳۹ مجموعه کامل سئوالات چهارگزینه ای سینما نویسنده: همایون ابراهیمی ناشر: اتحاد-ادبستان چاپ اول/۱۳۸۹ وزیری ۱۴۴ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۹۹۵۱ قیمت: ۴۰۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 19, 2014
مجموعه کامل سئوالات چهارگزینه ای فیلم سازی

مجموعه کامل سئوالات چهارگزینه ای فیلم سازی

۱۲۲۳۵۰ مجموعه کامل سئوالات چهارگزینه ای فیلم سازی نویسنده: همایون ابراهیمی ناشر: اتحاد-ادبستان چاپ اول/۱۳۸۹ وزیری ۱۳۶ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۸۳۹۵۷ قیمت: ۳۵۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 19, 2014
مجموعه سئوالات چهار گزینه ای اصول و فنون تصویر برداری تلویزیونی و ویدئویی(کتاب هفتم)

مجموعه سئوالات چهار گزینه ای اصول و فنون تصویر برداری تلویزیونی و ویدئویی(کتاب هفتم)

۱۲۰۶۷۵ مجموعه سئوالات چهار گزینه ای اصول و فنون تصویر برداری تلویزیونی و ویدئویی(کتاب هفتم) نویسنده: همایون ابراهیمی ناشر: آیلار-اتحاد چاپ اول/۱۳۸۹ وزیری ۱۱۲ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۸۶۰۲ […]
مارس 19, 2014
مجموعه سئوالات چهار گزینه ای اصول و فنون علمی تلویزیونی و ویدئویی(کتاب ششم)

مجموعه سئوالات چهار گزینه ای اصول و فنون علمی تلویزیونی و ویدئویی(کتاب ششم)

۱۲۰۶۷۶ مجموعه سئوالات چهار گزینه ای اصول و فنون علمی تلویزیونی و ویدئویی(کتاب ششم) نویسنده: همایون ابراهیمی ناشر: ادبستان-اتحاد چاپ اول/۱۳۸۹ وزیری ۱۴۴ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۸۳۵۴۴ قیمت: […]
مارس 19, 2014
اصول علمی تصویر برداری تلویزیونی و ویدئویی(کتاب پنجم)

اصول علمی تصویر برداری تلویزیونی و ویدئویی(کتاب پنجم)

۱۲۰۶۷۴ اصول علمی تصویر برداری تلویزیونی و ویدئویی(کتاب پنجم) نویسنده: همایون ابراهیمی ناشر: ادبستان-اتحاد چاپ دوم/۱۳۹۲ وزیری ۱۸۴ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۸۳۵۶۸ قیمت: ۱۲۰۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 19, 2014
صول و فنون تصویر برداری تلویزیونی و ویدئویی (کتاب چهارم) کد استاندارد 1-63-63/2/1

صول و فنون تصویر برداری تلویزیونی و ویدئویی (کتاب چهارم) کد استاندارد ۱-۶۳-۶۳/۲/۱

۱۱۶۲۰۰ صول و فنون تصویر برداری تلویزیونی و ویدئویی (کتاب چهارم) کد استاندارد ۱-۶۳-۶۳/۲/۱ نویسنده: همایون ابراهیمی ناشر: ادبستان-اتحاد چاپ دوم/۱۳۸۹ وزیری ۱۸۴ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۹۵۸۶ قیمت: […]
مارس 19, 2014
اصول و فنون تصویر برداری تلویزیونی و ویدئویی(کتاب سوم)

اصول و فنون تصویر برداری تلویزیونی و ویدئویی(کتاب سوم)

۱۱۶۱۹۹ اصول و فنون تصویر برداری تلویزیونی و ویدئویی(کتاب سوم) نویسنده: همایون ابراهیمی ناشر: ادبستان-اتحاد چاپ سوم/۱۳۹۲ وزیری ۳۴۴ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۹۵۷۹ قیمت: ۱۱۰۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 19, 2014
اصول و فنون تصویر برداری تلویزیونی و ویدئویی (کتاب دوم) کد استاندارد1-63-63/2/1

اصول و فنون تصویر برداری تلویزیونی و ویدئویی (کتاب دوم) کد استاندارد۱-۶۳-۶۳/۲/۱

۱۲۹۶۰۹ اصول و فنون تصویر برداری تلویزیونی و ویدئویی (کتاب دوم) کد استاندارد۱-۶۳-۶۳/۲/۱ نویسنده: همایون ابراهیمی ناشر: وزیری شابک: قیمت: ادامه مطلب …
مارس 19, 2014
اصول و فنون تصویر برداری تلویزیونی و ویدئویی (کتاب اول) کد استاندارد1-63-63/2/1

اصول و فنون تصویر برداری تلویزیونی و ویدئویی (کتاب اول) کد استاندارد۱-۶۳-۶۳/۲/۱

۱۲۹۶۰۸ اصول و فنون تصویر برداری تلویزیونی و ویدئویی (کتاب اول) کد استاندارد۱-۶۳-۶۳/۲/۱ نویسنده: همایون ابراهیمی ناشر: وزیری شابک: قیمت: ادامه مطلب …
مارس 18, 2014
قانون مجازات اسلامی در نظام جزایی کنونی

قانون مجازات اسلامی در نظام جزایی کنونی

۱۰۳۷۲۲ قانون مجازات اسلامی در نظام جزایی کنونی نویسنده: علیرضا مصلائی ناشر: اتحاد چاپ اول/۱۳۸۰ وزیری ۱۶۸ص شابک: ۹۶۴۵۶۰۲۳۰۰ قیمت: ۱۱۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 18, 2014
اصول کلی قراردادها

اصول کلی قراردادها

۱۰۳۷۲۴ اصول کلی قراردادها نویسنده: غلامرضا رضوی وخشورپور-غزل رضوی وخشورپور ناشر: اتحاد چاپ اول/۱۳۹۰ وزیری ۷۲ص شابک: ۹۶۴۵۶۰۲۱۶۵ قیمت: ۳۵۰۰ ادامه مطلب …
مارس 18, 2014
مالیات براصناف ویرایش دوم گزیده ای از قانون مالیات های مستقیم

مالیات براصناف ویرایش دوم گزیده ای از قانون مالیات های مستقیم

۱۲۲۶۰۴ مالیات براصناف ویرایش دوم گزیده ای از قانون مالیات های مستقیم نویسنده: مهران قاسمیان ناشر: ادبستان-آیلار چاپ چهارم/۱۳۹۳ وزیری ۱۳۶ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۶۰۰۰۰ قیمت: ۶۰۰۰۰ ادامه […]
مارس 18, 2014
مروری برقانون ثبت اسناد و املاک ویرایش دوم

مروری برقانون ثبت اسناد و املاک ویرایش دوم

۱۲۰۴۰۹ مروری برقانون ثبت اسناد و املاک ویرایش دوم نویسنده: حمید حجاریان ناشر: آیلار چاپ چهارم/۱۳۹۳ وزیری ۱۲۸ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۸۸۳۱ قیمت: ۶۰۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 18, 2014
قانون اساسی تاجیکستان

قانون اساسی تاجیکستان

۱۱۸۴۱۰ قانون اساسی تاجیکستان نویسنده: مجید خسروی-میلادخسروی ناشر: آیلار چاپ اول/۱۳۸۸ رقعی ۱۵۲ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۸۷۴۹ قیمت: ۲۵۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 18, 2014
مختصر حقوق تجارت و مجموعه کامل محشای قانون صدور چک

مختصر حقوق تجارت و مجموعه کامل محشای قانون صدور چک

۱۱۵۸۴۸ مختصر حقوق تجارت و مجموعه کامل محشای قانون صدور چک نویسنده: محمد رضا فولادی ناشر: ادبستان-آیلار چاپ چهارم/۱۳۹۱ وزیری ۱۲۸ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۹۶۷۸ قیمت: ۶۰۰۰۰ ادامه […]
مارس 18, 2014
اطلاعات لازم جهت انجام معاملات غیر منقول و احکام معاملات جلد دوم

اطلاعات لازم جهت انجام معاملات غیر منقول و احکام معاملات جلد دوم

۱۱۳۵۵۸ اطلاعات لازم جهت انجام معاملات غیر منقول و احکام معاملات جلد دوم نویسنده: مصطفی قلی خسروی -مجید خسروی ناشر: اتحاد-آیلار چاپ پنجم/۱۳۹۲ وزیری ۱۷۶ص شابک: […]
مارس 18, 2014
اطلاعات لازم جهت انجام معاملات غیر منقول ملکی جلد اول

اطلاعات لازم جهت انجام معاملات غیر منقول ملکی جلد اول

۱۱۵۸۲۰ اطلاعات لازم جهت انجام معاملات غیر منقول ملکی جلد اول نویسنده: مصطفی قلی خسروی -مجید خسروی ناشر: ادبستان-آیلار چاپ ششم/۱۳۹۲ وزیری ۱۱۲ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۹۶۶۱ قیمت: […]
مارس 18, 2014
اطلاعات لازم جهت کسبه

اطلاعات لازم جهت کسبه

۱۲۵۸۵۵ اطلاعات لازم جهت کسبه نویسنده: مجید خسروی-کیانوش ورنوس ناشر: ادبستان چاپ دوم/۱۳۹۱ وزیری ۱۵۲ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۶۰۲۳۹ قیمت: ۴۵۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 18, 2014
متن کامل حقوق نظام صنفی به انضمام قانون نظام صنفی وآئین نامه های اجرائی

متن کامل حقوق نظام صنفی به انضمام قانون نظام صنفی وآئین نامه های اجرائی

۱۲۷۱۵۲ متن کامل حقوق نظام صنفی به انضمام قانون نظام صنفی وآئین نامه های اجرائی نویسنده: مجید خسروی-میلاد خسروی ناشر: ادبستان-آیلار چاپ دوم /۱۳۹۲ وزیری ۳۰۴ص […]
مارس 18, 2014

چگونه اعتماد به نفس داشته باشیم

۱۲۳۵۳۴ چگونه اعتماد به نفس داشته باشیم نویسنده: بیژن لطفی ناشر: آیلار چاپ اول/۱۳۸۷ خشتی کوچک ۱۴۴ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۸۶۸۸ قیمت: ۱۰۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 18, 2014
کارور نرم افراز حقوق و دستمزد کد استاندارد 3-39/34و1-10/17

کارور نرم افراز حقوق و دستمزد کد استاندارد ۳-۳۹/۳۴و۱-۱۰/۱۷

۱۱۴۴۹۸ کارور نرم افراز حقوق و دستمزد کد استاندارد ۳-۳۹/۳۴و۱-۱۰/۱۷ نویسنده: غلام طاهر محمدی-سید علی موسوی ناشر: ادبستان -آیلار چاپ هفتم/۱۳۸۸ وزیری ۲۰۶ص شابک: ۹۶۴۶۶۷۳۶۳۵ قیمت: […]
مارس 18, 2014
مجموعه پرسش های آزمون های استخدامی به همراه پاسخ های تشریحی

مجموعه پرسش های آزمون های استخدامی به همراه پاسخ های تشریحی

۱۲۳۵۱۴ مجموعه پرسش های آزمون های استخدامی به همراه پاسخ های تشریحی نویسنده: محمود اعظمی ناشر: ادبستان -آیلار چاپ دوم/۱۳۹۱ وزیری ۳۲۸ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۶۰۰۴۸ قیمت: ۱۰۰۰۰۰ […]
مارس 18, 2014
کارآفرین کد استاندارد 4-10/18/1/1

کارآفرین کد استاندارد ۴-۱۰/۱۸/۱/۱

۱۱۴۳۶۲ کارآفرین کد استاندارد ۴-۱۰/۱۸/۱/۱ نویسنده: ابوالقاسم گرامی نژاد ناشر: اتحاد چاپ دوم/۱۳۸۷ وزیری ۲۶۴ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۸۳۱۷۹ قیمت: ۳۵۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 18, 2014
پداگوژی برنامه ریزی اجرا ارزشیابی آموزش های فنی و حرفه ای

پداگوژی برنامه ریزی اجرا ارزشیابی آموزش های فنی و حرفه ای

۱۰۳۵۹۱ پداگوژی برنامه ریزی اجرا ارزشیابی آموزش های فنی و حرفه ای نویسنده: ناصر کوثری ناشر: اتحاد-پیام فن چاپ سوم/۱۳۹۲ وزیری ۲۴۰ص شابک: ۹۷۸۹۵۴۵۶۰۲۶۱۹ قیمت: ۹۰۰۰۰ […]
مارس 18, 2014

مدیریت جامع آموزشی

۱۱۱۴۱۱ مدیریت جامع آموزشی نویسنده: فاطمه براتعلی -رحمان پرورش -توحید بهرام بیگی ناشر: اتحاد-ادبستان چاپ چهارم/۱۳۹۱ وزیری ۳۵۲ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۸۳۴۶۲ قیمت: ۱۲۵۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 18, 2014

کاربرد فن آوری در دندانپزشکی

۱۲۳۸۰۱ کاربرد فن آوری در دندانپزشکی نویسنده: علی محمد صغیری -امیرحسین سیل سفور هانیه نائلی-کسری کرمی فر-علی جعفری ناشر: اتحاد چاپ اول/۱۳۹۰ وزیری ۲۴۸ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۷۰۱۵۳ […]
مارس 18, 2014
تغذیه سالم غذا،انرژی و پیشگیری از بیماری ها

تغذیه سالم غذا،انرژی و پیشگیری از بیماری ها

۱۲۳۷۲۵ تغذیه سالم غذا،انرژی و پیشگیری از بیماری ها نویسنده: سمیه حسینی – ابوالقاسم گرامی نژاد ناشر: اتحاد-ادبستان چاپ اول/۱۳۹۰ رقعی ۲۰۸ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۸۳۶۳۶ قیمت: ۶۰۰۰۰ […]
مارس 18, 2014
شاعر لحظه های ناب بررسی و نقد و گزیده اشعار دکتر قیصر امین پور

شاعر لحظه های ناب بررسی و نقد و گزیده اشعار دکتر قیصر امین پور

۱۰۰۳۱۸ شاعر لحظه های ناب بررسی و نقد و گزیده اشعار دکتر قیصر امین پور نویسنده: مهدی قاسم نیا ناشر: زبان امروز -آیلار چاپ اول/۱۳۹۰ وزیری […]
مارس 18, 2014
ادبیات و نگارش برای همه رشته ها

ادبیات و نگارش برای همه رشته ها

۱۲۹۵۲۹ ادبیات و نگارش برای همه رشته ها نویسنده: فرهاد فلاحت خواه-نجیبه هنرور ناشر: اتحاد چاپ اول/۱۳۹۲ وزیری ۱۶۰ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۷۰۳۸۲ قیمت: ۶۰۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 17, 2014
اکولوژی ،ادراک و سیمای سرزمین ارتباط سیستم های طبیعی و اجتماعی

اکولوژی ،ادراک و سیمای سرزمین ارتباط سیستم های طبیعی و اجتماعی

۱۲۷۱۴۷ اکولوژی ،ادراک و سیمای سرزمین ارتباط سیستم های طبیعی و اجتماعی نویسنده: حمید رضا حعفری -مرتضی دیناروندی-امیر هدایتی ناشر: آیلار-اتحاد چاپ اول/۱۳۹۱ وزیری/۲۰۰ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۸۰۲۸۲ […]
مارس 17, 2014
اصول اکولوژی سیمای سرزمین

اصول اکولوژی سیمای سرزمین

۱۱۱۸۰۹ اصول اکولوژی سیمای سرزمین نویسنده: فرود آذری دهکردی ناشر: اتحاد-ادبستان چاپ اول/۱۳۸۶ وزیری/ ۹۶ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۸۳۵۰۶ قیمت: ۱۵۰۰۰
مارس 17, 2014
طراحی ساختمان برای نیروهای باد و زمین لرزه

طراحی ساختمان برای نیروهای باد و زمین لرزه

۱۰۳۷۰۳ طراحی ساختمان برای نیروهای باد و زمین لرزه نویسنده: فریبرز ناطقی الهی- حسین کاظم ناشر: موسسه زلزله شناسی چاپ اول/۱۳۸۵ وزیری/ ۳۸۲ص شابک: قیمت:
مارس 17, 2014
تحلیل سازه ها

تحلیل سازه ها

۱۰۳۶۹۹ تحلیل سازه ها نویسنده: محسن تهرانی زاده ناشر: موسسه زلزله شناسی چاپ اول/۱۳۷۳ وزیری/ ۴۱۲ص شابک: قیمت: ۲۰۰۰۰
مارس 17, 2014
شومینه و باربیکیو طرح ها و سلیقه ها

شومینه و باربیکیو طرح ها و سلیقه ها

۱۱۰۰۴۱ شومینه و باربیکیو طرح ها و سلیقه ها نویسنده: نرمین جعفری ناشر: آیلار-ادبستان چاپ اول/۱۳۸۶ رحلی / ۸۰ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۸۴۶۶ قیمت: ۶۰۰۰۰
مارس 17, 2014
نقشه کشی صنعتی

نقشه کشی صنعتی

۱۰۳۵۶۱ نقشه کشی صنعتی نویسنده: براتعلی مشهدی تقی ناشر: اتحاد چاپ اول/۱۳۸۰ رحلی / ۵۳۶ص شابک: ۹۶۴۵۶۰۲۲۳۸ قیمت: ۴۰۰۰۰
مارس 17, 2014
رسم فنی و نقشه کشی ساختمان

رسم فنی و نقشه کشی ساختمان

۱۰۳۵۶۵ رسم فنی و نقشه کشی ساختمان نویسنده: محمد رضا کاظمیان فر ناشر: آیلار چاپ ششم/۱۳۹۳ رحلی / ۳۲۱ص شابک: ۹۶۴۶۵۱۵۲۲۳ قیمت: ۱۵۰۰۰۰
مارس 17, 2014
آرماتور بندی کد استاندارد 9-52/34/1/4/1

آرماتور بندی کد استاندارد ۹-۵۲/۳۴/۱/۴/۱

۱۲۳۷۲۷ آرماتور بندی کد استاندارد ۹-۵۲/۳۴/۱/۴/۱ نویسنده: مرتضی سیفی ناشر: ادبستان -آیلار چاپ اول/۱۳۹۲ وزیری شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۶۰۰۹۳ قیمت: ۱۰۰۰۰۰
مارس 17, 2014
بنای سفت کاردرجه 1 کد استاندارد 9-51/23

بنای سفت کاردرجه ۱ کد استاندارد ۹-۵۱/۲۳

۱۱۰۸۴۴ بنای سفت کاردرجه ۱ کد استاندارد ۹-۵۱/۲۳ نویسنده: جمشید خانی -علیرضا بابایی ناشر: آیلار- پیام فن چاپ دهم/۱۳۹۱ وزیری ۳۱۲ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۶۵۱۵۶۹۷ قیمت: ۹۵۰۰۰
مارس 17, 2014
گچبری کد استاندارد 9-55/13/1/1

گچبری کد استاندارد ۹-۵۵/۱۳/۱/۱

۱۱۰۰۴۲ گچبری کد استاندارد ۹-۵۵/۱۳/۱/۱ نویسنده: ابوالقاسم گرامی نژاد ناشر: اتحاد-ادبستان چاپ چهارم/۱۳۹۰ وزیری ۱۷۶ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۸۳۴۰۷ قیمت: ۴۰۰۰۰
مارس 17, 2014
سنگ کاری کد استاندارد 9-51/43/1/1

سنگ کاری کد استاندارد ۹-۵۱/۴۳/۱/۱

۱۱۷۱۱۱ سنگ کاری کد استاندارد ۹-۵۱/۴۳/۱/۱ نویسنده: ابوالقاسم گرامی نژاد ناشر: ادبستان چاپ چهارم/۱۳۹۱ وزیری ۱۷۶ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۹۷۲۲ قیمت: ۶۰۰۰۰
مارس 17, 2014
کاشی کاری کد استاندارد 9-51/53/1/1

کاشی کاری کد استاندارد ۹-۵۱/۵۳/۱/۱

۱۱۸۳۷۵ کاشی کاری کد استاندارد ۹-۵۱/۵۳/۱/۱ نویسنده: ابوالقاسم گرامی نژاد-حمید رضا گرامی نژاد ناشر: اتحاد چاپ پنجم /۱۳۹۲ وزیری ۱۴۴ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۸۳۷۶۶ قیمت: ۴۵۰۰۰
مارس 17, 2014
مهارت درجه 2 بنای سفت کار کد استاندارد 9-51/23/1/4/2

مهارت درجه ۲ بنای سفت کار کد استاندارد ۹-۵۱/۲۳/۱/۴/۲

۱۲۶۹۹۳ مهارت درجه ۲ بنای سفت کار کد استاندارد ۹-۵۱/۲۳/۱/۴/۲ نویسنده: ابوالقاسم گرامی نژاد-حمید رضا گرامی نژاد ناشر: اتحاد-آیلار چاپ دوم/۱۳۹۲ وزیری ۲۶۴ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۷۰۲۴۵ قیمت: […]
مارس 17, 2014
مهارت درجه 1 بنای سفت کار کد استاندارد 9-51/23/1/4/1

مهارت درجه ۱ بنای سفت کار کد استاندارد ۹-۵۱/۲۳/۱/۴/۱

۱۲۲۲۲۴ مهارت درجه ۱ بنای سفت کار کد استاندارد ۹-۵۱/۲۳/۱/۴/۱ نویسنده: ابوالقاسم گرامی نژاد-حمید رضا گرامی نژاد ناشر: آیلار-ادبستان چاپ سوم/۱۳۹۰ وزیری ۳۲۸ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۸۹۴۷ قیمت: […]
مارس 17, 2014
گچ کاری کد استاندارد 9-55/13/2/1

گچ کاری کد استاندارد ۹-۵۵/۱۳/۲/۱

۱۰۷۹۲۷ گچ کاری کد استاندارد ۹-۵۵/۱۳/۲/۱ نویسنده: ابوالقاسم گرامی نژاد ناشر: اتحاد چاپ هفتم/۱۳۹۳ وزیری ۱۱۲ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۸۳۲۴۷ قیمت: ۳۰۰۰۰
مارس 17, 2014
قالب بند و کفراژ بند کد استاندارد 9-52/34/1/4/1

قالب بند و کفراژ بند کد استاندارد ۹-۵۲/۳۴/۱/۴/۱

۱۲۵۸۵۳ قالب بند و کفراژ بند کد استاندارد ۹-۵۲/۳۴/۱/۴/۱ نویسنده: ابوالقاسم گرامی نژاد-حمید رضا گرامی نژاد ناشر: ادبستان-اتحاد چاپ دوم/۱۳۹۲ وزیری ۲۸۸ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۶۰۱۲۳ قیمت: ۷۵۰۰۰
مارس 17, 2014
بتن ساز و بتن ریز کد استاندارد 9-52/16/1/3/1

بتن ساز و بتن ریز کد استاندارد ۹-۵۲/۱۶/۱/۳/۱

۱۲۷۱۴۵ بتن ساز و بتن ریز کد استاندارد ۹-۵۲/۱۶/۱/۳/۱ نویسنده: ابوالقاسم گرامی نژاد-حمید رضا گرامی نژاد ناشر: ادبستان-آیلار چاپ اول/۱۳۹۱ وزیری ۱۹۲ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۶۰۲۹۱ قیمت: ۷۰۰۰۰
مارس 17, 2014
آرماتور بندی کد استاندارد 9-52/34/1/4/1

آرماتور بندی کد استاندارد ۹-۵۲/۳۴/۱/۴/۱

۱۲۵۲۵۰ آرماتور بندی کد استاندارد ۹-۵۲/۳۴/۱/۴/۱ نویسنده: ابوالقاسم گرامی نژاد-حمید رضا گرامی نژاد ناشر: ادبستان-اتحاد چاپ اول/۱۳۹۰ وزیری ۱۹۲ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۶۰۱۹۲ قیمت: ۶۵۰۰۰
مارس 17, 2014
نقاشی ساختمان کد استاندارد9-31/25/1/4/1

نقاشی ساختمان کد استاندارد۹-۳۱/۲۵/۱/۴/۱

۱۲۹۶۱۶ نقاشی ساختمان کد استاندارد۹-۳۱/۲۵/۱/۴/۱ نویسنده: ابوالقاسم گرامی نژاد-حمید رضا گرامی نژاد ناشر: اتحاد چاپ اول/۱۳۹۲ وزیری ۲۸۲ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۷۰۴۰۵ قیمت: ۱۰۵۰۰۰
مارس 17, 2014
روش های اجرای نازک کاری ساختمان

روش های اجرای نازک کاری ساختمان

۱۲۹۴۶۵ روش های اجرای نازک کاری ساختمان نویسنده: ابوالقاسم گرامی نژاد-حمید رضا گرامی نژاد ناشر: ادبستان-آیلار چاپ اول/۱۳۹۲ وزیری ۲۷۲ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۶۰۴۱۳ قیمت: ۱۱۰۰۰۰
مارس 17, 2014
شرحی بر آیین نامه طراحی لرزه ای خطوط زیر زمینی

شرحی بر آیین نامه طراحی لرزه ای خطوط زیر زمینی

۱۲۱۹۵۳ شرحی بر آیین نامه طراحی لرزه ای خطوط زیر زمینی نویسنده: همایون بهشتی مآل ناشر: اتحاد چاپ اول/۱۳۸۹ وزیری ۳۴۴ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۸۳۹۱۹ قیمت: ۱۰۰۰۰۰
مارس 17, 2014

آشنایی با مهندسی مشاور

۱۲۲۰۶۵ آشنایی با مهندسی مشاور نویسنده: علی علی آبادی ناشر: اتحاد-ادبستان چاپ اول/۱۳۸۹ وزیری ۱۰۸ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۸۳۹۴۰ قیمت: ۲۵۰۰۰
مارس 17, 2014
مدیر پروژه (9) قسمت 1و2، 2جلدی ضوابط فنون و مقرارت ذیحسابی

مدیر پروژه (۹) قسمت ۱و۲، ۲جلدی ضوابط فنون و مقرارت ذیحسابی

۱۱۱۱۲۹ مدیر پروژه (۹) قسمت ۱و۲، ۲جلدی ضوابط فنون و مقرارت ذیحسابی نویسنده: علی خورشیدی ناشر: ادبستان چاپ اول/۱۳۸۸ وزیری ۱۷۶۰ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۹۶۵۴ قیمت: ۳۰۰۰۰۰
مارس 17, 2014
مدیر پروژه (6)قسمت 1و2 2جلدی سازه های بتن آرمه

مدیر پروژه (۶)قسمت ۱و۲ ۲جلدی سازه های بتن آرمه

۱۱۱۱۲۹ مدیر پروژه (۶)قسمت ۱و۲ ۲جلدی سازه های بتن آرمه نویسنده: علی خورشیدی ناشر: آیلار-اتحاد چاپ دوم/۱۳۸۹ وزیری ۱۱۷۱ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۸۵۰۳ قیمت: ۴۰۰۰۰۰
مارس 17, 2014
مدیر پروژه (5) مدیریت محیط کار در پروژه های عمرانی

مدیر پروژه (۵) مدیریت محیط کار در پروژه های عمرانی

۱۰۲۰۲۰ مدیر پروژه (۵) مدیریت محیط کار در پروژه های عمرانی نویسنده: علی خورشیدی ناشر: اتحاد چاپ سوم/۱۳۹۰ وزیری ۱۰۰۰ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۵۶۰۲۸۳۱ قیمت: ۲۵۰۰۰۰
مارس 17, 2014
مدیر پروژه (4) قسمت1و2، 2جلدی نحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی

مدیر پروژه (۴) قسمت۱و۲، ۲جلدی نحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی

۱۲۲۳۱۵ مدیر پروژه (۴) قسمت۱و۲، ۲جلدی نحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی نویسنده: علی خورشیدی ناشر: ادبستان چاپ سوم/۱۳۸۸ وزیری شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۹۰۰۵ قیمت: […]
مارس 17, 2014
مدیر پروژه (4) نحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی

مدیر پروژه (۴) نحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی

۱۰۱۱۱۲ مدیر پروژه (۴) نحوه تهیه و تنظیم قراردادها در پروژه های عمرانی نویسنده: علی خورشیدی ناشر: ادبستان چاپ سوم/۱۳۸۸ وزیری شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۹۰۰۵ قیمت: ۳۵۰۰۰۰
مارس 17, 2014
مدیر پروژه (3) کنترل زمابندی اجراء و بودجه بندی در پروژه های عمرانی

مدیر پروژه (۳) کنترل زمابندی اجراء و بودجه بندی در پروژه های عمرانی

۱۰۳۷۰۶ مدیر پروژه (۳) کنترل زمابندی اجراء و بودجه بندی در پروژه های عمرانی نویسنده: علی خورشیدی ناشر: آیلار چاپ سوم/۱۳۸۹ وزیری ۷۹۳ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۶۵۱۵۹۹۴ قیمت: […]
مارس 17, 2014
مدیر پروژه (2) کنترل کیفیت اجرا ء در پروژه های عمرانی

مدیر پروژه (۲) کنترل کیفیت اجرا ء در پروژه های عمرانی

۱۰۳۷۰۵ مدیر پروژه (۲) کنترل کیفیت اجرا ء در پروژه های عمرانی نویسنده: علی خورشیدی ناشر: ادبستان چاپ سوم/۱۳۸۸ وزیری ۹۴۹ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۶۶۷۳۹۶۰ قیمت: ۱۵۰۰۰۰
مارس 17, 2014
مدیر پروژه (1) نحوه بررسی و رسیدگی به صورت وضعیت پیمانکاران پروژه های عمرانی

مدیر پروژه (۱) نحوه بررسی و رسیدگی به صورت وضعیت پیمانکاران پروژه های عمرانی

۱۱۰۸۱۸ مدیر پروژه (۱) نحوه بررسی و رسیدگی به صورت وضعیت پیمانکاران پروژه های عمرانی نویسنده: علی خورشیدی ناشر: اتحاد چاپ پنجم/۱۳۹۲ وزیری ۳۷۰ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۵۶۰۲۶۹۵ […]
مارس 17, 2014
آموزش گام به گام اصول شیمی فضایی ترکیبات آلی

آموزش گام به گام اصول شیمی فضایی ترکیبات آلی

۱۰۳۷۱۳ آموزش گام به گام اصول شیمی فضایی ترکیبات آلی نویسنده: جواد عزیزیان-حسین فلاح باقرشیدایی ناشر: آیلار چاپ اول/۱۳۷۹ وزیری ۴۲۱ص شابک: ۹۶۴۶۵۱۵۲۰۷ قیمت: ۱۸۰۰۰ ادامه […]
مارس 17, 2014
تشریح مسائل و راهنمای شیمی فیزیک بارو 1و2

تشریح مسائل و راهنمای شیمی فیزیک بارو ۱و۲

۱۰۳۷۱۴ تشریح مسائل و راهنمای شیمی فیزیک بارو ۱و۲ نویسنده: احمد سیف-محمد حسین مسلمین -رضا تبارکی ناشر: اتحاد چاپ چهارم/۱۳۸۹ وزیری ۳۸۴ص شابک: ۹۶۴۵۶۰۲۱۲۲ قیمت: ۷۰۰۰۰ […]
مارس 17, 2014
راهنمای تشریحی شیمی عمومی چارلز مورتیمر (2)

راهنمای تشریحی شیمی عمومی چارلز مورتیمر (۲)

۱۰۰۴۰۰ راهنمای تشریحی شیمی عمومی چارلز مورتیمر (۲) نویسنده: محمد رضا قلائی – کامران مومنی -احمد سیف ناشر: اتحاد چاپ پنجم/۱۳۸۵ وزیری ۳۲۰ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۵۶۰۲۱۰۶ قیمت: […]
مارس 17, 2014
راهنمای تشریحی شیمی عمومی چارلز مورتیمر (1)

راهنمای تشریحی شیمی عمومی چارلز مورتیمر (۱)

۱۰۳۷۱۵ راهنمای تشریحی شیمی عمومی چارلز مورتیمر (۱) نویسنده: کامران مومنی -احمد سیف ناشر: اتحاد چاپ هفتم/۱۳۹۱ وزیری ۴۸۲ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۵۶۰۲۰۹۱ قیمت: ۱۴۰۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 17, 2014

مقدمه ای بر سیستم سونار

۱۱۰۴۲۳ مقدمه ای بر سیستم سونار نویسنده: محمدرضا سهیلی فر ناشر: اتحاد-دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) چاپ اول/۱۳۸۶ وزیری ۲۰۰ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۸۳۴۲۱ قیمت: ۲۲۰۰۰ ادامه […]
مارس 17, 2014

ایمنی در صنایع نفت و گاز

۱۱۰۹۴۷ ایمنی در صنایع نفت و گاز نویسنده: علی کریمی ناشر: آیلار- ادبستان چاپ چهارم/۱۳۹۰ وزیری ۳۵۲ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۸۳۳۶ قیمت: ۹۰۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 17, 2014

حفاظت و ایمنی حریق

۱۱۵۷۳۶ حفاظت و ایمنی حریق نویسنده: علی کریمی ناشر: اتحاد-ادبستان چاپ اول/۱۳۸۷ وزیری ۲۶۴ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۸۳۶۵۰ قیمت: ۴۰۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 17, 2014

مدیریت گازهای فلر

۱۰۹۱۸۶ مدیریت گازهای فلر نویسنده: محمد شاهینی ناشر: آیلار- اتحاد چاپ دوم/۱۳۸۹ وزیری ۱۹۲ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۸۳۳۸۴ قیمت: ۵۰۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 17, 2014
اصول و ساختار ولوها ،فلنج ها و گسکت ها

اصول و ساختار ولوها ،فلنج ها و گسکت ها

۱۱۱۷۹۹ اصول و ساختار ولوها ،فلنج ها و گسکت ها نویسنده: مجید یوسفی ناشر: آیلار- اتحاد چاپ سوم/۱۳۸۹ وزیری ۱۵۰ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۸۳۴۹۰ قیمت: ۳۰۰۰۰ ادامه مطلب […]
مارس 17, 2014
مرجع کامل طراحی تجهیزات ابزار دقیق و کنترل نفت -گاز -پتروشیمی

مرجع کامل طراحی تجهیزات ابزار دقیق و کنترل نفت -گاز -پتروشیمی

۱۲۸۶۹۳ مرجع کامل طراحی تجهیزات ابزار دقیق و کنترل نفت -گاز -پتروشیمی نویسنده: مرتضی محسنی هما گرانی -مهراد رزم آرا -محمد سپهری نیا ناشر: اتحاد چاپ […]
مارس 17, 2014
حفاظت و ایمنی کد استاندارد 0-71/97/1/2

حفاظت و ایمنی کد استاندارد ۰-۷۱/۹۷/۱/۲

۱۲۳۵۲۶ حفاظت و ایمنی کد استاندارد ۰-۷۱/۹۷/۱/۲ نویسنده: ابوالقاسم گرامی نژاد ناشر: آیلار- اتحاد چاپ اول/۱۳۹۰ وزیری ۳۱۲ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۷۰۰۵۴ قیمت: ۸۰۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 17, 2014
بهداشت کار کد استاندارد 3-10/10/1/2

بهداشت کار کد استاندارد ۳-۱۰/۱۰/۱/۲

۱۲۲۳۹۲ بهداشت کار کد استاندارد ۳-۱۰/۱۰/۱/۲ نویسنده: ابوالقاسم گرامی نژاد ناشر: آیلار- اتحاد چاپ اول/۱۳۸۹ وزیری ۴۰۰ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۸۹۸۵ قیمت: ۹۰۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 17, 2014
آلودگی محیط زیست هوا -آب -خاک -صوت

آلودگی محیط زیست هوا -آب -خاک -صوت

۱۰۳۷۱۰ آلودگی محیط زیست هوا -آب -خاک -صوت نویسنده: مینودبیری ناشر: اتحاد چاپ هشتم/۱۳۹۲ وزیری ۴۰۰ص شابک: ۹۶۴۵۶۰۲۰۵x قیمت: ۱۴۰۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 17, 2014

هواشناسی دریایی

۱۱۱۸۱۰ هواشناسی دریایی نویسنده: فرامرز نصری ناشر: آیلار- دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) چاپ اول/۱۳۸۶ وزیری ۲۰۳ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۸۵۲۷ قیمت: ۲۲۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 16, 2014
اتوماسیون کنترل برق صنعتی ناظر

اتوماسیون کنترل برق صنعتی ناظر

۱۳۰۲۰۵ اتوماسیون کنترل برق صنعتی ناظر نویسنده: ناشر: آیلار چاپ اول/۱۳۹۲ وزیری ۶۲۴ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۸۰۴۳۵ قیمت: ۲۴۰۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 16, 2014
اتوماسیون برق صنعتی

اتوماسیون برق صنعتی

۱۳۰۲۰۶ اتوماسیون برق صنعتی نویسنده: بهروز احمدی ناشر: آیلار چاپ اول/۱۳۹۲ وزیری ۲۶۴ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۸۰۴۲۸ قیمت: ۱۰۰۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 16, 2014
آموزش برنامه نویسی درنرم افزار DIGSILENT Pawer Factory

آموزش برنامه نویسی درنرم افزار DIGSILENT Pawer Factory

۱۳۰۶۷۵ آموزش برنامه نویسی درنرم افزار DIGSILENT Pawer Factory نویسنده: هادی شجاعی-محسن رحمانی خواه-مصیب نوری ناشر: اتحاد چاپ اول/۱۳۹۲ وزیری ۱۶۰ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۷۰۴۵۰ قیمت: ۶۵۰۰۰ ادامه […]
مارس 16, 2014
میدان ها و امواج الکترومغناطیسی

میدان ها و امواج الکترومغناطیسی

۱۳۰۹۰۵ میدان ها و امواج الکترومغناطیسی نویسنده: غلامرضا مرادی ناشر: آیلار چاپ اول/۱۳۹۲ وزیری ۳۲۰ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۸۰۴۵۹ قیمت: ۱۲۰۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 16, 2014
رهیافتی بر طراحی مدارات ترانزیستوری مایکروویو

رهیافتی بر طراحی مدارات ترانزیستوری مایکروویو

۱۳۰۹۰۶ رهیافتی بر طراحی مدارات ترانزیستوری مایکروویو نویسنده: ساسان غلامی ناشر: آیلار چاپ اول/۱۳۹۲ وزیری ۲۱۶ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۸۰۴۴۲ قیمت: ۸۰۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 16, 2014
FPGA و کاربردهای آن

FPGA و کاربردهای آن

۱۰۳۶۳۹ FPGA و کاربردهای آن نویسنده: حامد محمد حسینی ناشر: آیلار چاپ اول/۱۳۸۰ وزیری ۱۹۶ص شابک: ۹۶۴۶۵۱۵۴۵۲ قیمت: ۱۱۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 16, 2014
مبانی و اصول مقدماتی الکتریسته

مبانی و اصول مقدماتی الکتریسته

۱۰۳۵۷۵ مبانی و اصول مقدماتی الکتریسته نویسنده: غلامعلی سرابی ناشر: اتحاد چاپ دوم/۱۳۸۲ وزیری ۱۱۰ص شابک: ۹۶۴۵۶۰۲۳۳۵ قیمت: ۸۵۰۰ ادامه مطلب …
مارس 16, 2014
نقشه های کارعملی برق ساختمان درجه 1و2 کد استاندارد درجه یک 8-55/28/1/42 درجه دو 8-55/28/2/4

نقشه های کارعملی برق ساختمان درجه ۱و۲ کد استاندارد درجه یک ۸-۵۵/۲۸/۱/۴۲ درجه دو ۸-۵۵/۲۸/۲/۴

۱۰۳۸۷۶ نقشه های کارعملی برق ساختمان درجه ۱و۲ کد استاندارد درجه یک ۸-۵۵/۲۸/۱/۴۲ درجه دو ۸-۵۵/۲۸/۲/۴ نویسنده: غلامعلی سرابی ناشر: آیلار-پیام فن چاپ پنجم/۱۳۹۱ وزیری ۴۰ص […]
مارس 16, 2014
برقکار ساختمان درجه 2 (ویرایش جدید) کد استاندارد 8-55/28/2/2

برقکار ساختمان درجه ۲ (ویرایش جدید) کد استاندارد ۸-۵۵/۲۸/۲/۲

۱۱۳۸۹۱ برقکار ساختمان درجه ۲ (ویرایش جدید) کد استاندارد ۸-۵۵/۲۸/۲/۲ نویسنده: مصطفی حق مرادی نیا ناشر: ادبستان-اتحاد چاپ هشتم/۱۳۹۲ وزیری ۲۷۰ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۸۴۹۷ قیمت: ۱۱۰۰۰۰ ادامه […]
مارس 16, 2014
مبانی برق (ویرایش جدید) کد استاندارد 8-55/15/2/2 و 8-55/28/2/2

مبانی برق (ویرایش جدید) کد استاندارد ۸-۵۵/۱۵/۲/۲ و ۸-۵۵/۲۸/۲/۲

۱۱۴۷۱۹ مبانی برق (ویرایش جدید) کد استاندارد ۸-۵۵/۱۵/۲/۲ و ۸-۵۵/۲۸/۲/۲ نویسنده: مهرداد مرتضوی اسد آبادی -حمید رضا جوهری ناشر: ادبستان-اتحاد چاپ پنجم/۱۳۹۱ وزیری ۲۳۸ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۹۵۰۵ […]
مارس 16, 2014

اصول الکتریسته و مغناطیس

۱۰۴۴۰۳ اصول الکتریسته و مغناطیس نویسنده: صمد نوری ناشر: ادبستان چاپ اول/۱۳۸۴ وزیری ۱۸۱ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۹۱۸۸ قیمت: ۱۴۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 16, 2014
تعمیرکار ماشین های الکتریکی درجه دو کد استاندارد 8-53/48

تعمیرکار ماشین های الکتریکی درجه دو کد استاندارد ۸-۵۳/۴۸

۱۰۴۶۸۷ تعمیرکار ماشین های الکتریکی درجه دو کد استاندارد ۸-۵۳/۴۸ نویسنده: صمد نوری ناشر: اتحاد چاپ چهارم/۱۳۹۲ وزیری ۲۶۴ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۸۳۱۲۴ قیمت: ۱۰۰۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 16, 2014
سیم پیچی ماشین های الکتریکیAC کد استاندارد 8-53/47/2/4

سیم پیچی ماشین های الکتریکیAC کد استاندارد ۸-۵۳/۴۷/۲/۴

۱۲۹۶۱۴ سیم پیچی ماشین های الکتریکیAC کد استاندارد ۸-۵۳/۴۷/۲/۴ نویسنده: صمد نوری ناشر: آیلار چاپ اول/۱۳۹۲ وزیری ۳۶۸ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۸۰۴۰۴ قیمت: ۱۵۰۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 16, 2014
تاسیسات برق (ویرایش جدید) کد استاندارد 8-55/13/1/2 و 8-55/13/1/1

تاسیسات برق (ویرایش جدید) کد استاندارد ۸-۵۵/۱۳/۱/۲ و ۸-۵۵/۱۳/۱/۱

۱۱۱۳۶۵ تاسیسات برق (ویرایش جدید) کد استاندارد ۸-۵۵/۱۳/۱/۲ و ۸-۵۵/۱۳/۱/۱ نویسنده: بهروز احمدی ناشر: آیلار-ادبستان چاپ سوم/۱۳۸۹ وزیری ۱۵۸ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۸۳۴۵۴ قیمت: ۳۵۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 16, 2014
برقکار صنعتی درجه 1 کد استاندارد 8-55-1/2

برقکار صنعتی درجه ۱ کد استاندارد ۸-۵۵-۱/۲

۱۱۴۴۷۷ برقکار صنعتی درجه ۱ کد استاندارد ۸-۵۵-۱/۲ نویسنده: بهروز احمدی ناشر: آیلار-ادبستان چاپ سوم/۱۳۸۹ وزیری ۴۴۰ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۸۶۴۰ قیمت: ۹۰۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 16, 2014
عیب یابی تاسیسات برق صنعتی

عیب یابی تاسیسات برق صنعتی

۱۰۳۵۷۹ عیب یابی تاسیسات برق صنعتی نویسنده: بهروز احمدی ناشر: اتحاد چاپ چهارم/۱۳۹۰ وزیری ۱۶۰ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۵۶۰۲۷۷۰ قیمت: ۴۰۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 16, 2014
عیب یابی دستگاه های برق صنعتی

عیب یابی دستگاه های برق صنعتی

۱۰۳۵۶۹ عیب یابی دستگاه های برق صنعتی نویسنده: بهروز احمدی ناشر: آیلار چاپ پنجم/۱۳۹۰ وزیری ۱۸۴ص شابک: ۹۶۴۶۵۱۵۵۲۵ قیمت: ۵۰۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 16, 2014
نقشه های کار عملی برق صنعتی درجه 1و 2 کد استاندارد درجه یک 8-55/13/1/42 درجه دو 8-55/15/2/4

نقشه های کار عملی برق صنعتی درجه ۱و ۲ کد استاندارد درجه یک ۸-۵۵/۱۳/۱/۴۲ درجه دو ۸-۵۵/۱۵/۲/۴

۱۰۳۵۷۷ نقشه های کار عملی برق صنعتی درجه ۱و ۲ کد استاندارد درجه یک ۸-۵۵/۱۳/۱/۴۲ درجه دو ۸-۵۵/۱۵/۲/۴ نویسنده: غلامعلی سرابی ناشر: آیلار-پیام فن چاپ پنجم/۱۳۹۱ […]
مارس 16, 2014
نقشه های برق صنعتی کداستاندارد 8-55/12/1/3

نقشه های برق صنعتی کداستاندارد ۸-۵۵/۱۲/۱/۳

۱۲۶۶۵۲ نقشه های برق صنعتی کداستاندارد ۸-۵۵/۱۲/۱/۳ نویسنده: بهروز احمدی ناشر: آیلار- ادبستان چاپ دوم/۱۳۹۲ وزیری ۲۴۸ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۸۰۲۴۴ قیمت: ۱۰۰۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 16, 2014
برق صنعتی پیشرفته کاپا 2

برق صنعتی پیشرفته کاپا ۲

۱۱۲۷۳۶ برق صنعتی پیشرفته کاپا ۲ نویسنده: بهروز احمدی ناشر: اتحاد-ادبستان چاپ سوم/۱۳۹۱ وزیری ۳۹۲ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۸۳۳۴۶ قیمت: ۹۰۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 16, 2014
برق صنعتی پیشرفته کاپا 1

برق صنعتی پیشرفته کاپا ۱

۱۰۳۵۷۸ برق صنعتی پیشرفته کاپا ۱ نویسنده: بهروز احمدی ناشر: آیلار چاپ پنجم/۱۳۹۱ وزیری ۳۲۸ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۶۵۱۵۸۳۵ قیمت: ۸۰۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 16, 2014
آموزش گام به گام تکنولوژی برق صنعتی (الکتروتکنیک)

آموزش گام به گام تکنولوژی برق صنعتی (الکتروتکنیک)

۱۲۲۰۰۷ آموزش گام به گام تکنولوژی برق صنعتی (الکتروتکنیک) نویسنده: حسن شادمان-محمد حسن بقایی-طاهره غلامیان ناشر: ادبستان-آیلار چاپ دوم/۱۳۹۰ وزیری ۶۸۰ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۹۹۴۴ قیمت: ۱۵۰۰۰۰ ادامه […]
مارس 16, 2014
برقکار صنعتی درجه دو کد استاندارد8-55/15/2/3

برقکار صنعتی درجه دو کد استاندارد۸-۵۵/۱۵/۲/۳

۱۲۲۸۴۳ برقکار صنعتی درجه دو کد استاندارد۸-۵۵/۱۵/۲/۳ نویسنده: امیر رضا خدایی ناشر: اتحاد-ادبستان چاپ دوم/۱۳۹۱ وزیری ۵۲۰ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۸۳۹۰۲ قیمت: ۱۹۰۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 16, 2014
اصول کامل برق صنعتی کد استاندارد8155/12/1/3

اصول کامل برق صنعتی کد استاندارد۸۱۵۵/۱۲/۱/۳

۱۲۵۵۸۳ اصول کامل برق صنعتی کد استاندارد۸۱۵۵/۱۲/۱/۳ نویسنده: بهروز احمدی ناشر: آیلار- اتحاد چاپ اول/۱۳۹۰ وزیری ۴۳۲ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۸۰۱۲۱ قیمت: ۱۲۰۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 16, 2014

مرجع کامل درایوها

۱۲۶۹۹۶ مرجع کامل درایوها نویسنده: بهروز احمدی ناشر: اتحاد-ادبستان چاپ اول/۱۳۹۱ وزیری ۴۴۰ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۷۰۲۶۹ قیمت: ۱۵۰۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 16, 2014
ماشین بینایی و اصول پردازش دیجیتالی تصویر

ماشین بینایی و اصول پردازش دیجیتالی تصویر

۱۰۳۶۳۸ ماشین بینایی و اصول پردازش دیجیتالی تصویر نویسنده: خلیل خلیلی ناشر: آیلار چاپ اول/۱۳۸۰ وزیری ۱۸۴ص شابک: ۹۶۴۶۵۱۵۴۱x قیمت: ۱۰۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 16, 2014
تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها

تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها

۱۲۵۴۸۴ تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها نویسنده: محمود عبدی پور-غلامرضا مرادی ناشر: آیلار-اتحاد چاپ اول/۱۳۹۰ وزیری ۴۶۴ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۸۰۲۰۶ قیمت: ۱۲۵۰۰۰ ادامه مطلب […]
مارس 16, 2014
اتوماسیون صنعتی تئوری و عملی

اتوماسیون صنعتی تئوری و عملی

۱۲۲۶۰۲ اتوماسیون صنعتی تئوری و عملی نویسنده: فریدون افتخاری ناشر: ادبستان-اتحاد چاپ اول/۱۳۸۹ وزیری ۲۸۸ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۹۹۷۵ قیمت: ۷۰۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 16, 2014
سیستم های تلویزیون سیاه و سفید -رنگی -پلاسما LED-LCD

سیستم های تلویزیون سیاه و سفید -رنگی -پلاسما LED-LCD

۱۲۳۷۰۵ سیستم های تلویزیون سیاه و سفید -رنگی -پلاسما LED-LCD نویسنده: محمد جعفرپورجلالی-علیرضا رضایی ناشر: آیلار-اتحاد چاپ اول/۱۳۹۰ وزیری ۲۷۲ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۸۰۰۶۰ قیمت: ۷۰۰۰۰ ادامه مطلب […]
مارس 16, 2014
مرجع کامل علمی و کاربردی سیستم های نظارتی،حفاظتی و امنیتی

مرجع کامل علمی و کاربردی سیستم های نظارتی،حفاظتی و امنیتی

۱۲۳۵۲۷ مرجع کامل علمی و کاربردی سیستم های نظارتی،حفاظتی و امنیتی نویسنده: شهرام شعبان تبار-عبداله رضایی ناشر: ادبستان-آیلار چاپ دوم/۱۳۹۰ وزیری ۳۵۲ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۶۰۰۵۵ قیمت: ۱۲۵۰۰۰ […]
مارس 16, 2014
میکروکنترلر PLC

میکروکنترلر PLC

۱۲۳۷۰۴ میکروکنترلر PLC نویسنده: حسین چهرقانی ناشر: ادبستان-آیلار چاپ اول/۱۳۹۰ وزیری ۲۸۸ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۶۰۰۶۲ قیمت: ۸۰۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 16, 2014

اصول میکروکامپیوترها

۱۲۰۴۱۰ اصول میکروکامپیوترها نویسنده: علیرضا رضایی ناشر: آیلار چاپ اول/۱۳۸۹ وزیری ۳۱۲ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۸۸۵۵ قیمت: ۷۰۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 16, 2014
آموزش میکروکنترلرهای AVR به زبان C (ویرایش جدید)

آموزش میکروکنترلرهای AVR به زبان C (ویرایش جدید)

۱۱۴۷۲۳ آموزش میکروکنترلرهای AVR به زبان C (ویرایش جدید) نویسنده: حمید بادامی نجات ناشر: ادبستان-آیلار چاپ چهارم/۱۳۹۲ وزیری ۳۶۸ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۹۶۳۰ قیمت: ۱۶۰۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 16, 2014
طراحی عملی سیستم های میکروکنترلر با مثال های کاربردی

طراحی عملی سیستم های میکروکنترلر با مثال های کاربردی

۱۲۲۱۳۰ طراحی عملی سیستم های میکروکنترلر با مثال های کاربردی نویسنده: بهروز احمدی ناشر: آیلار چاپ اول/۱۳۸۹ وزیری ۲۲۴ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۹۹۰۶ قیمت: ۵۰۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 16, 2014
آشنایی با مبانی و اصول طراحی سیستم های برق خورشیدی(فتوولتاییک)

آشنایی با مبانی و اصول طراحی سیستم های برق خورشیدی(فتوولتاییک)

۱۲۸۱۸۵ آشنایی با مبانی و اصول طراحی سیستم های برق خورشیدی(فتوولتاییک) نویسنده: محمد محمدی قهرودی ناشر: آیلار چاپ اول/۱۳۹۱ وزیری ۱۶۸ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۸۰۳۳۶ قیمت: ۶۵۰۰۰ ادامه […]
مارس 16, 2014

مرجع راهبردی Proteus7.7

۱۲۵۴۹۰ مرجع راهبردی Proteus7.7 نویسنده: آرین سلمان پور-مصطفی کشاورز سید صائم بهاء ناشر: آیلار- اتحاد چاپ اول/۱۳۹۰ وزیری ۲۱۸ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۸۰۲۱۳ قیمت: ۶۵۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 16, 2014

اصلاح ضریب قدرت

۱۲۹۴۶۶ اصلاح ضریب قدرت نویسنده: داود زمانیان ناشر: آیلار چاپ اول/۱۳۹۲ وزیری ۱۴۴ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۸۰۳۹۸ قیمت: ۵۲۵۰۰ ادامه مطلب …
مارس 16, 2014

ایمنی در برق

۱۲۹۴۶۳ ایمنی در برق نویسنده: محمد جعفرپورجلالی امیررضا بیدکی -احسان طهرانی ناشر: ادبستان چاپ اول/۱۳۹۲ وزیری ۱۷۶ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۶۰۳۷۶ قیمت: ۶۵۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 16, 2014
مرجع کامل الکترونیک جلد دوم علمی و کاربردی

مرجع کامل الکترونیک جلد دوم علمی و کاربردی

۱۱۴۴۳۱ مرجع کامل الکترونیک جلد دوم علمی و کاربردی نویسنده: بهروز احمدی ناشر: اتحاد چاپ دوم/۱۳۹۲ وزیری ۸۶۴ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۸۳۱۹۳ قیمت: ۱۷۰۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 16, 2014
مرجع کامل الکترونیک جلد اول علمی و کاربردی

مرجع کامل الکترونیک جلد اول علمی و کاربردی

۱۰۷۳۳۱ مرجع کامل الکترونیک جلد اول علمی و کاربردی نویسنده: بهروز احمدی ناشر: اتحاد چاپ دوم/۱۳۸۸ وزیری ۸۶۴ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۸۳۱۹۳ قیمت: ۱۰۰۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 16, 2014
مقدمه ای برسیستم رادار (ویرایش سوم)

مقدمه ای برسیستم رادار (ویرایش سوم)

۱۲۳۷۰۳ مقدمه ای برسیستم رادار (ویرایش سوم) نویسنده: محمد رضا سهیلی فر-مجیدآقا بابایی ناشر: ادبستان-دانشگاه علوم دریایی امام خمینی چاپ دوم/۱۳۹۲ وزیری ۵۲۸ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۶۰۰۳۱ قیمت: […]
مارس 16, 2014

رادار

۱۲۱۳۱۱ رادار نویسنده: محمد رضا سهیلی فر ناشر: آیلار چاپ دوم/۱۳۸۹ وزیری ۱۷۶ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۸۵۸۴۸ قیمت: ۶۵۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 16, 2014

الکترو مغناطیس برای مهندسین

۱۱۴۶۶۰ الکترو مغناطیس برای مهندسین نویسنده: رمضان علی صادق زاده رباب کاظمی-محمدرضا سهیلی فر ناشر: آیلار-پژوهشکده میکروالکترونیک ایران چاپ اول/۱۳۹۲ وزیری ۳۰۴ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۸۰۳۸۱ قیمت: ۱۲۰۰۰۰ […]
مارس 16, 2014

مهندسی مایکروویو

۱۱۴۶۶۰ مهندسی مایکروویو نویسنده: محمدرضا سهیلی فر-مجید آقا بابایی ناشر: آیلار چاپ پنجم/۱۳۹۰ وزیری ۸۹۶ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۸۴۵۹ قیمت: ۳۰۰۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 16, 2014

آموزش پایه توربین گاز SGT600

۱۳۱۳۳۴ آموزش پایه توربین گاز SGT600 نویسنده: محمدجوادرضایی ناشر: اتحاد-گروه شرکت های توربو کمپرسور نفت چاپ دوم/۱۳۹۲ وزیری ۲۵۶ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۸۰۴۷۳ قیمت: ۱۵۰۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 16, 2014

آموزش عمومی توربو ماشین ها

۱۳۰۷۵۴ آموزش عمومی توربو ماشین ها نویسنده: علی مرادی ناشر: اتحاد-گروه شرکت های توربو کمپرسور نفت چاپ اول/۱۳۹۲ وزیری ۲۰۰ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۷۰۴۳۶ قیمت: ۸۰۰۰۰ ادامه مطلب […]
مارس 16, 2014

پنیوماتیک

۱۲۵۷۵۴ پنیوماتیک نویسنده: علی مرادی ناشر: آیلار چاپ اول/۱۳۹۰ وزیری ۲۴۰ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۸۰۲۳۷ قیمت: ۶۵۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 16, 2014
شناخت سرویس و نگهداری ماشین ها و سیستم های هیدرولیک

شناخت سرویس و نگهداری ماشین ها و سیستم های هیدرولیک

۱۰۳۶۰۹ شناخت سرویس و نگهداری ماشین ها و سیستم های هیدرولیک نویسنده: علی مرادی ناشر: اتحاد-آیلار چاپ دوم/۱۳۹۰ وزیری ۲۰۸ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۵۶۰۲۸۵۵ قیمت: ۵۰۰۰۰ ادامه مطلب […]
مارس 16, 2014
شناخت ،تعمیرات و نگهداری سیستم ها و ماشین های پنیوماتیک

شناخت ،تعمیرات و نگهداری سیستم ها و ماشین های پنیوماتیک

۱۰۶۵۶۶ شناخت ،تعمیرات و نگهداری سیستم ها و ماشین های پنیوماتیک نویسنده: علی مرادی ناشر: ادبستان چاپ اول/۱۳۸۴ وزیری ۳۲۸ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۹۲۰۳ قیمت: ۲۷۰۰۰ ادامه مطلب […]
مارس 16, 2014
آموزش مهارت هیدرولیک و پنیوماتیک (درجه 1 و تخصصی)

آموزش مهارت هیدرولیک و پنیوماتیک (درجه ۱ و تخصصی)

۱۱۱۵۰۵ آموزش مهارت هیدرولیک و پنیوماتیک (درجه ۱ و تخصصی) نویسنده: حمید رضا رستمی ناشر: اتحاد-ادبستان چاپ چهارم/۱۳۹۳ وزیری ۳۱۲ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۸۳۴۴۵ قیمت: ۱۱۰۰۰۰ ادامه مطلب […]
مارس 16, 2014

هیدروپنیوماتیک پیشرفته

۱۰۶۰۴۷ هیدروپنیوماتیک پیشرفته نویسنده: حمید رضا رستمی ناشر: اتحاد_آیلار چاپ دوم/۱۳۹۰ وزیری ۳۳۶ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۸۳۱۵۵ قیمت: ۸۰۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 16, 2014
جوشکاری اکسی استیلن و لحیم کاری سخت

جوشکاری اکسی استیلن و لحیم کاری سخت

۱۰۳۶۱۵ جوشکاری اکسی استیلن و لحیم کاری سخت نویسنده: علی رمضانخانی ناشر: آیلار چاپ دوم/۱۳۸۴ وزیری ۷۲ص شابک: ۹۶۴۶۵۱۵۷۹۷ قیمت: ۶۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 16, 2014
خود آموز مهارت جوشکاری با قوس الکتریکی در پناه گاز محافظ MAGS CO2

خود آموز مهارت جوشکاری با قوس الکتریکی در پناه گاز محافظ MAGS CO2

۱۰۳۶۰۳ خود آموز مهارت جوشکاری با قوس الکتریکی در پناه گاز محافظ MAGS CO2 نویسنده: محمد تقی معینی ناشر: ادبستان چاپ دوم/۱۳۸۴ وزیری ۷۶ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۶۶۷۳۸۶۱ […]
مارس 16, 2014

جوش مقاومتی

۱۲۱۹۹۰ جوش مقاومتی نویسنده: احمد کمالی خواه ناشر: ادبستان-اتحاد چاپ اول/۱۳۸۹ وزیری ۱۱۲ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۹۹۳۷ قیمت: ۳۰۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 16, 2014
مکاترونیک MECA TRONIC

مکاترونیک MECA TRONIC

۱۰۳۷۸۳ مکاترونیک MECA TRONIC نویسنده: حمید رضا رستمی ناشر: اتحاد چاپ اول/۱۳۸۳ وزیری ۳۲۸ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۵۶۰۲۹۲۳ قیمت: ۲۷۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 16, 2014

هوای فشرده کمپرسور

۱۰۷۸۷۸ هوای فشرده کمپرسور نویسنده: علی مرادی ناشر: ادبستان چاپ سوم/۱۳۹۰ وزیری ۲۸۸ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۹۳۲۴ قیمت: ۱۲۰۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 16, 2014
ربوتهای صنعتی (الکتروپنیوماتیک)

ربوتهای صنعتی (الکتروپنیوماتیک)

۱۱۰۰۵۶ ربوتهای صنعتی (الکتروپنیوماتیک) نویسنده: علی مرادی ناشر: اتحاد-ادبستان چاپ اول/۱۳۸۶ وزیری ۲۶۴ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۸۳۴۱۴ قیمت: ۲۸۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 16, 2014

خودآموز PLC S7200

۱۱۱۰۳۵ خودآموز PLC S7200 نویسنده: محسن سید هاشم ناشر: اتحاد-آیلار چاپ دوم/۱۳۸۸ وزیری ۱۸۳ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۸۳۴۳۸ قیمت: ۵۰۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 16, 2014
آموزش PLC STEP7 مقدماتی و پیشرفته ویرایش جدید

آموزش PLC STEP7 مقدماتی و پیشرفته ویرایش جدید

۱۱۱۰۲۱ آموزش PLC STEP7 مقدماتی و پیشرفته ویرایش جدید نویسنده: نوید نیک بخش ذاتی ناشر: آیلار-ادبستان چاپ چهارم/۱۳۹۱ وزیری ۲۰۰ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۹۴۹۴ قیمت: ۸۵۰۰۰ ادامه مطلب […]
مارس 14, 2014
کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزیPLC ویرایش دوم

کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزیPLC ویرایش دوم

۱۰۱۱۲۲ کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزیPLC ویرایش دوم نویسنده: حمید رضا سلمانی-حسین صفاداران ناشر: ادبستان-آیلار چاپ دوم/۱۳۹۰ وزیری ۶۰۰ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۹۳۹۵ قیمت: ۱۵۰۰۰۰ ادامه […]
مارس 14, 2014
تراشکاری درجه 2 فلز کار و تراشکار کد استاندارد 8-34/23

تراشکاری درجه ۲ فلز کار و تراشکار کد استاندارد ۸-۳۴/۲۳

۱۰۳۶۱۶ تراشکاری درجه ۲ فلز کار و تراشکار کد استاندارد ۸-۳۴/۲۳ نویسنده: محمد رضا ربیعی ملایری ناشر: ادبستان چاپ سوم/۱۳۸۹ وزیری ۳۵۲ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۹۱۵۹ قیمت: ۷۰۰۰۰ […]
مارس 14, 2014
نقشه های کار عملی تراشکاری کد استاندارد 8-34/23 و 8-34/22

نقشه های کار عملی تراشکاری کد استاندارد ۸-۳۴/۲۳ و ۸-۳۴/۲۲

۱۰۳۷۸۵ نقشه های کار عملی تراشکاری کد استاندارد ۸-۳۴/۲۳ و ۸-۳۴/۲۲ نویسنده: عبداله قاسمی ناشر: آیلار چاپ اول/۱۳۸۳ وزیری ۸۰ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۸۰۱۵ قیمت: ۶۰۰۰ ادامه مطلب […]
مارس 14, 2014
تاسیسات حرارتی کاربردی درجه 2 کد استاندارد 8-71/5

تاسیسات حرارتی کاربردی درجه ۲ کد استاندارد ۸-۷۱/۵

۱۰۳۶۰۸ تاسیسات حرارتی کاربردی درجه ۲ کد استاندارد ۸-۷۱/۵ نویسنده: جواد زه فروش ناشر: آیلار چاپ سوم/۱۳۸۸ وزیری ۴۵۶ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۶۵۱۵۸۴۰ قیمت: ۶۰۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 14, 2014
اصول پرسکاری و طراحی قالب های پرس

اصول پرسکاری و طراحی قالب های پرس

۱۱۴۸۲۷ اصول پرسکاری و طراحی قالب های پرس نویسنده: مسعود رخش خورشید ناشر: آیلار-ادبستان چاپ اول/۱۳۸۷ وزیری ۳۲۸ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۸۶۵۷ قیمت: ۶۰۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 14, 2014
مبانی نظری و عملی آبگرمکن گازی دیواری

مبانی نظری و عملی آبگرمکن گازی دیواری

۱۲۱۷۵۷ مبانی نظری و عملی آبگرمکن گازی دیواری نویسنده: فرهاد فرامرزی ناشر: آیلار چاپ سوم/۱۳۹۱ وزیری ۲۹۸ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۸۹۰۹ قیمت: ۷۵۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 14, 2014
راهنمای علمی و کاربردی پمپ و پمپاژ

راهنمای علمی و کاربردی پمپ و پمپاژ

۱۱۸۱۰۰ راهنمای علمی و کاربردی پمپ و پمپاژ نویسنده: اکبر حسن پور ناشر: ادبستان چاپ دوم/۱۳۸۹ وزیری ۱۳۶ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۹۷۵۳ قیمت: ۷۰۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 14, 2014

سیستم های روانکاری

۱۲۶۹۹۷ سیستم های روانکاری نویسنده: علی مرادی ناشر: ادبستان-آیلار چاپ اول/۱۳۹۱ وزیری ۱۳۶ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۶۰۲۶۰ قیمت: ۴۵۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 14, 2014

شیرهای صنعتی

۱۲۸۷۳۰ شیرهای صنعتی نویسنده: علی مرادی ناشر: اتحاد چاپ اول/۱۳۹۱ وزیری ۲۴۸ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۷۰۳۵۱ قیمت: ۹۰۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 14, 2014

راهنمای کاربران عملیات حرارتی

۱۰۳۶۹۶ راهنمای کاربران عملیات حرارتی نویسنده: بهناز ربیعی-راحله قنبری کیان جوادی فخاری-افشین مقصودی ناشر: آیلار چاپ سوم/۱۳۹۱ رحلی ۶۴۶ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۶۵۱۵۱۹۲ قیمت: ۲۵۰۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 14, 2014
استراتژی های نگهداری و تعمیرات(نت)

استراتژی های نگهداری و تعمیرات(نت)

۱۲۹۵۲۷ استراتژی های نگهداری و تعمیرات(نت) نویسنده: مهدی فرزادی ناشر: ادبستان چاپ اول/۱۳۹۲ وزیری ۴۴۰ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۶۰۴۲۰ قیمت: ۲۰۰۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 14, 2014
طراحی سیستم های حمل و نقل مواد در صنایع

طراحی سیستم های حمل و نقل مواد در صنایع

۱۰۶۵۰۰ طراحی سیستم های حمل و نقل مواد در صنایع نویسنده: محمد مهدی اسکونژاد ناشر: آیلار چاپ اول/۱۳۸۴ وزیری ۳۶۸ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۸۲۱۳ قیمت: ۸۰۰۰۰ ادامه مطلب […]
مارس 14, 2014
آزمون پایان استاندارد مهارتی برق اتومبیل (سواری بنزینی)

آزمون پایان استاندارد مهارتی برق اتومبیل (سواری بنزینی)

۱۱۸۵۸۷ آزمون پایان استاندارد مهارتی برق اتومبیل (سواری بنزینی) نویسنده: علی فرید نیا ناشر: ادبستان چاپ سوم/۱۳۹۰ وزیری ۱۶۰ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۸۸۱۷ قیمت: ۳۵۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 14, 2014
آزمون پایان استاندارد مهارتی تعمیر اتومبیل (سواری بنزینی) درجه 2 جلد دوم

آزمون پایان استاندارد مهارتی تعمیر اتومبیل (سواری بنزینی) درجه ۲ جلد دوم

۱۲۵۸۳۳ آزمون پایان استاندارد مهارتی تعمیر اتومبیل (سواری بنزینی) درجه ۲ جلد دوم نویسنده: محمد بخشیان خراجی ناشر: ادبستان-اتحاد چاپ اول/۱۳۹۰ وزیری ۳۳۶ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۶۰۲۲۲ قیمت: […]
مارس 14, 2014
آزمون پایان استاندارد مهارتی تعمیر اتومبیل (سواری بنزینی) درجه 2 جلد اول

آزمون پایان استاندارد مهارتی تعمیر اتومبیل (سواری بنزینی) درجه ۲ جلد اول

۱۱۲۹۸۶ آزمون پایان استاندارد مهارتی تعمیر اتومبیل (سواری بنزینی) درجه ۲ جلد اول نویسنده: محمد بخشیان خراجی ناشر: اتحاد-آیلار چاپ سوم/۱۳۹۰ وزیری ۳۲۸ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۸۳۵۱۳ قیمت: […]
مارس 14, 2014
سیستم های الکتریکی جرقه و سوخت پاش انژکتوری

سیستم های الکتریکی جرقه و سوخت پاش انژکتوری

۱۱۴۱۲۶ سیستم های الکتریکی جرقه و سوخت پاش انژکتوری نویسنده: محمد تقی معینی ناشر: آیلار-اتحاد چاپ اول/۱۳۸۷ وزیری ۵۱۲ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۸۶۳۳ قیمت: ۷۵۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 14, 2014
تکنولوژی برق خودرو سرویس،عیب یابی و تعمیرات

تکنولوژی برق خودرو سرویس،عیب یابی و تعمیرات

۱۲۵۸۵۶ تکنولوژی برق خودرو سرویس،عیب یابی و تعمیرات نویسنده: محمد تقی معینی ناشر: ادبستان-اتحاد چاپ اول/۱۳۹۰ وزیری ۳۳۶ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۶۰۱۸۵ قیمت: ۸۰۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 14, 2014
طراحی شاسی و رفتار دینامیکی خودروها

طراحی شاسی و رفتار دینامیکی خودروها

۱۲۶۴۰۲ طراحی شاسی و رفتار دینامیکی خودروها نویسنده: محمد حسین احمدی ناشر: آیلار-اتحاد چاپ اول/۱۳۹۱ وزیری ۳۰۴ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۸۰۰۷۷ قیمت: ۸۵۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 14, 2014
اصول طراحی و تحلیل سیستم ترمز خودرو

اصول طراحی و تحلیل سیستم ترمز خودرو

۱۲۳۷۰۱ اصول طراحی و تحلیل سیستم ترمز خودرو نویسنده: محمد حسین عصاری ناشر: ادبستان-اتحاد چاپ اول/۱۳۹۰ وزیری ۱۷۶ص شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۶۰۰۷۹ قیمت: ۵۰۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 14, 2014

فناوری شاسی و جلوبندی خودرو

۱۱۶۲۱۴ فناوری شاسی و جلوبندی خودرو نویسنده: حسین یار احمدی ناشر: آیلار چاپ اول/۱۳۸۷ وزیری ۲۲۴ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۸۶۹۵ قیمت: ۳۵۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 14, 2014
نگهداری ،تعمیر و عیب یابی موتور خودروهای (پراید ،پژو،سمند)

نگهداری ،تعمیر و عیب یابی موتور خودروهای (پراید ،پژو،سمند)

۱۲۱۹۹۱ نگهداری ،تعمیر و عیب یابی موتور خودروهای (پراید ،پژو،سمند) نویسنده: محسن بیدگی ناشر: ادبستان چاپ دوم/۱۳۹۰ وزیری ۱۵۲ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۹۸۵۲ قیمت: ۳۰۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 13, 2014
پرسشهای چهار گزینه ای طبقه بندی شده رایانه کار (درجه 1)

پرسشهای چهار گزینه ای طبقه بندی شده رایانه کار (درجه ۱)

۱۰۱۰۴۰ پرسشهای چهار گزینه ای طبقه بندی شده رایانه کار (درجه ۱) نویسنده: حسن صمدی آذر-مهناز دشتکی ناشر: اتحاد-ادبستان چاپ اول/۱۳۸۵ وزیری ۱۶۸ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۸۳۳۳۹ قیمت: […]
مارس 13, 2014
آموزش مهارت رایانه کار (درجه 1)

آموزش مهارت رایانه کار (درجه ۱)

۱۰۷۱۳۷ آموزش مهارت رایانه کار (درجه ۱) نویسنده: علیرضا جباریه-حسن صمدی آذر ناشر: ادبستان چاپ اول/۱۳۸۵ وزیری ۴۵۶ص شابک: ۹۶۴۸۴۵۹۲۶۶ قیمت: ۳۵۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 13, 2014
پرسشهای چهار گزینه ای طبقه بندی شده رایانه کار (درجه 2) جلد دوم

پرسشهای چهار گزینه ای طبقه بندی شده رایانه کار (درجه ۲) جلد دوم

۱۰۱۰۴۴ پرسشهای چهار گزینه ای طبقه بندی شده رایانه کار (درجه ۲) جلد دوم نویسنده: حسن صمدی آذر-مهناز دشتکی ناشر: ادبستان-آیلار چاپ اول/۱۳۸۵ وزیری ۱۹۲ص شابک: […]
مارس 13, 2014
آموزش مهارت رایانه کار (درجه 2) جلد دوم

آموزش مهارت رایانه کار (درجه ۲) جلد دوم

۱۰۷۲۱۸ آموزش مهارت رایانه کار (درجه ۲) جلد دوم نویسنده: علیرضا جباریه-حسن صمدی آذر ناشر: آیلار چاپ اول/۱۳۸۵ وزیری ۳۳۶ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۸۲۶۸ قیمت: ۲۵۰۰۰ ادامه مطلب […]
مارس 13, 2014
پرسشهای چهار گزینه ای طبقه بندی شده رایانه کار (درجه 2) جلد اول

پرسشهای چهار گزینه ای طبقه بندی شده رایانه کار (درجه ۲) جلد اول

۱۰۱۰۴۱ پرسشهای چهار گزینه ای طبقه بندی شده رایانه کار (درجه ۲) جلد اول نویسنده: حسن صمدی آذر-مهناز دشتکی ناشر: آیلار-ادبستان چاپ اول/۱۳۸۵ وزیری ۱۹۲ص شابک: […]
مارس 13, 2014
آموزش مهارت رایانه کار (درجه 2) جلد اول

آموزش مهارت رایانه کار (درجه ۲) جلد اول

۱۰۳۷۳۰ آموزش مهارت رایانه کار (درجه ۲) جلد اول نویسنده: علیرضا جباریه-حسن صمدی آذر ناشر: اتحاد چاپ اول/۱۳۸۵ وزیری ۳۵۲ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۸۳۱۸۶ قیمت: ۲۷۰۰۰ ادامه مطلب […]
مارس 13, 2014
آموزش مهارت کارور Corel DRAW X3

آموزش مهارت کارور Corel DRAW X3

۱۰۱۶۱۶ آموزش مهارت کارور Corel DRAW X3 نویسنده: رامین مولاناپور-شهرام شکوفیان ناشر: آیلار چاپ اول/۱۳۸۵ وزیری ۲۷۲ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۸۳۶۷ قیمت: ۲۵۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 13, 2014
آموزش مهارت طراح مقدماتی صفحات وب

آموزش مهارت طراح مقدماتی صفحات وب

۱۰۱۸۱۸ آموزش مهارت طراح مقدماتی صفحات وب نویسنده: شهرام شکوفیان ناشر: ادبستان-اتحاد چاپ دوم/۱۳۸۷ وزیری ۲۵۶ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۹۳۶۴ قیمت: ۳۲۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 13, 2014
آموزش مهارت رایانه کار تدوین فیلم و صدا SSP

آموزش مهارت رایانه کار تدوین فیلم و صدا SSP

۱۰۱۵۱۵ آموزش مهارت رایانه کار تدوین فیلم و صدا SSP نویسنده: علیرضا جباریه ناشر: آیلار چاپ اول/۱۳۸۵ وزیری ۲۸۸ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۸۳۷۴ قیمت: ۲۷۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 13, 2014
فناوری اطلاعات استراتژی هزاره سوم

فناوری اطلاعات استراتژی هزاره سوم

۱۱۳۳۸۴ فناوری اطلاعات استراتژی هزاره سوم نویسنده: ابراهیم تقی زاده ناشر: آیلار چاپ اول/۱۳۸۷ وزیری ۱۸۶ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۵۸۵۴۱ قیمت: ۳۰۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 13, 2014
آموزش گام به گام کامپیوترمقدماتی و پیشرفته

آموزش گام به گام کامپیوترمقدماتی و پیشرفته

۱۰۵۴۵۸ رایانه کار گرافیک ۳D MAX کد استاندارد ۹۷۴۸آموزش گام به گام کامپیوترمقدماتی و پیشرفته نویسنده: سعید شریفی ناشر: اتحاد چاپ دوم/۱۳۸۸ وزیری ۱۱۲ص شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۷۸۳۱۳۹ […]
مارس 13, 2014
رایانه کار گرافیک 3D MAX کد استاندارد 9748

رایانه کار گرافیک ۳D MAX کد استاندارد ۹۷۴۸

۱۰۳۴۶۶ رایانه کار گرافیک ۳D MAX کد استاندارد ۹۷۴۸ نویسنده: محمدرضا داعی-حسین رحیمی ناشر: اتحاد چاپ اول/۱۳۸۰ وزیری ۲۰۳ص شابک: ۹۶۴۵۶۰۲۲۸۹ قیمت: ۱۲۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 13, 2014
نرم افزار سیستم 3RD EDITION کد استاندارد 13191127

نرم افزار سیستم ۳RD EDITION کد استاندارد ۱۳۱۹۱۱۲۷

۱۰۳۵۴۸ نرم افزار سیستم ۳RD EDITION کد استاندارد ۱۳۱۹۱۱۲۷ نویسنده: علیرضا جباریه ناشر: ادبستان چاپ اول/۱۳۸۱ وزیری ۲۴۴ص شابک: ۹۶۴۶۶۷۳۶۴۳ قیمت: ۱۷۰۰۰ ادامه مطلب …
مارس 13, 2014
کارور (رایانه کار)شبکه اینترنت کد استاندارد 3-42/97